Předškoláček 5. setkání

Předškolák 5. setkání

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se v době 13.30 – 14.30 uskuteční první setkání budoucích předškoláků.

Přihlášené děti z MŠ Čtyřlístek se dostaví v doprovodu pedagoga z MŠ.

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu v čase 13.20 – 13.35. Poté použijte hlavní vstup do školy (budova 2. stupně od učiliště).

Ve vstupní hale bude pro lepší orientaci vyvěšeno rozdělení dětí do skupin a místností.

Po skončení setkání si rodiče vyzvednou děti před danou učebnou. Pro vstup do školy a odchod s dětmi mohou rodiče opět využít vchod z ulice Komenského do budovy 1. stupně.

S sebou by děti měly mít přezůvky, pastelky, nůžky, svačinu a pití.