TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE

Dne 9. září (pondělí) od 16:30 hodin Vás všechny zveme na třídní schůzku.

Na schůzce je nutné projednat administrativní záležitosti, povinnou školní docházku a její pravidla, stravování, platby apod.. Na třídní schůzce dostanete všechny nutné informace k chodu a organizaci školy, tudíž doporučujeme se účastnit.

Zahájení třídní schůzky bude ve velké jídelně (přízemí), poté se všichni rozejdeme do tříd, kde dostanete informace od třídních učitelek k chodu třídy.

Dostavte se bez dětí.

Děkujeme a těšíme se na setkání.