MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

O školce

MŠ Čtyřlístek byla založena v roce 1936. Zřizovatelem školy je Městský úřad Nymburk. Od 1. 12. 2002 je součástí právního subjektu ZŠ Komenského 589, Nymburk.

Nově zrekonstruovaná jednopatrová budova se nachází ve středu města, v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Kolem budovy je rozlehlá zahrada plná vzrostlých stromů, vybavená průlezkami, zahradním nářadím a třemi pískovišti. Škola má vlastní prádelnu a kuchyň s přímým výdejem jídla do dvou stálých jídelen.

Kapacita školy je 74 dětí, které jsou podle věku rozděleny do tří tříd. Nejmladší děti, z pravidla 3 - 4 leté, chodí do třídy Berušek, která se nachází spolu s šatnami, kuchyní a jídelnami v přízemí budovy. Třídy Motýlků a Včeliček pro děti 4 - 6 leté se nachází v 1. poschodí. Provozní doba MŠ je v pracovní dny od 6.15 do 16.45 hodin.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 stanovena ve výši 500 Kč/měsíc. Děti, které v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku úplatu za předškolní vzdělávání neplatí včetně dětí s odkladem školní docházky. Číslo účtu pro platbu školného je 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte.

Celodenní strava stojí 42 Kč. Zálohu 800 Kč/ měsíc posílejte na č. účtu 236064975/0300. Variabilní symbol: má každé dítě daný.