MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Fotogalerie 2019

25. 12. 2019

Rozloučení s naší milou paní učitelkou Haničkou

Dne 16. 12. 2019 jsme prožili v naší MŠ odpoledne plné emocí.

Společně s dětmi, panem ředitelem a celým naším kolektivem jsme se loučili s naší paní učitelkou Haníčkou Peškovou, která nám odchází do důchodu.

Naši milé paní učitelce Haničce touto cestou ještě jednou děkujeme za celoživotní práci, za společně strávené roky v naší mateřské školce. SMUTNO BUDE VŠEM.

Přejeme ji pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě. Věříme, že svůj volný čas věnuje rodině a že si přesto všechno najde také čas a přijde se za námi podívat.

 


Celá galerie

23. 12. 2019

Oslava narozenin Elišky

Ve středu se u nás v Beruškách slavily Elišky narozeniny. Tak se zpívalo, tančilo a hodovalo:)

Celá galerie

22. 12. 2019

Vánoční dopoledne v Beruškách

Ve čtvrtek 19. prosince jsme se vydali procházkou na náměstí podívat se na vánoční stromeček. V tom předvánočním shonu jsme úplně zapomněli, že jsou na náměstí také vánoční trhy, což vůbec nevadilo o to víc zážitků pro naše dětičky.

Poté jsme zamířili do místní herničky - kavárny Love me, kde jsme se nejdříve posilnili bříška a pak hurá si hrát! Bohužel čas v herničce ubíhal tak rychle, že se nikomu nechtělo nazpátek.

(https://vividarchitecture.wixsite.com/loveme

Celá galerie

20. 12. 2019

Vánoční besídka

Poslední školkový prosincový týden jsme si s dětmi zpestřili vánoční besídkou.

V úterý 17. 12. 2019 se už všichni nemohli dočkat odpoledne. Dopoledne jsme si zkrátili generální zkouškou
Do Auditoria ZŠ Komenského byli pozvané maminky, tatínci, sourozenci, babičky a také dědečkové, abychom společně oslavili narození Ježíška.

Děti si přichystaly pohádku o hvězdě Betlémské, kterou se naučily během posledního měsíce. Z mnoha dětí se na okamžik stala zvířátka, andělé, hvězdičky...., nechyběli ani vypravěči. Celým programem besídky zaznělo spousty krásných písniček, díky kterým jsme všichni pocítili atmosféru přicházejících Vánoc.

Věříme, že se Vám naše besídka líbila a že jste s námi prožili příjemné předvánoční odpoledne.

Do nového roku 2020 vám přejeme spoustu krásných zážitků s dětmi.

A brzy na viděnou při některém z dalších setkání.

Celá galerie

18. 12. 2019

Vánoční nadílka v Beruškách

Ani ve školce na nás Ježíšek nezapomněl a v pondělí, dne 17. prosince, nadělil dětem spoustu dárečků v podobě nových hraček, lega, autíček, stavebnic, kuličkové dráhy. Děti byly z bohaté nadílky nadšené a pro nás byly největší odměnou jiskřičky v jejich očích.

Celá galerie12. 12. 2019

Poslední bruslení ve znamení karnevalu

Sezónu na bruslích jsme zakončili volnou jízdou v maskách a závodem v rychlosti.

Bruslení jsme si i tuto zimu všichni moc užili. Většina našich malých začátečníků se naučili základy a zkušenější bruslaři vypilovali ještě více svůj styl. Pokroky byly veliké.

Děkujeme zimnímu stadionu Nymburk, že nám tyto lední radovánky umožnil a už se těšíme na další sezónu.

Celá galerie

05. 12. 2019

Mikuláš v MŠ

Jako každý rok do naší mateřské školky zavítal čert, Mikuláš s andělem. Ani 5. 12. 2019 tomu nebylo jinak.

Nikdo se z našich dětiček nebál a na nadílku budou mít jistě jen hezké vzpomínky a zážitky.

Za krásné básničky a písničky, odměnili všechny děti balíčkem s dobrůtkou a překvapením.

Velké díky patří Mikulášovi, andílkovi i čertovi. Budeme moc rádi, když  i příští rok nás ve školce navštíví.

 
 
Celá galerie

04. 12. 2019

3. Bruslení s hokejovým programem

Dnes děti měly možnost vyzkoušet si "ledovou dráhu". Musíme je opět všechny moc pochválit. Pokroky jsou znát každou hodinu víc  a víc.

Celá galerie

03. 12. 2019

Divadélko Harmonika v MŠ

Jakmile se našim dětem podařilo uložit medvěda Barnabáše k zimnímu spánku. Pohádka mohla začít. Děti se v pohádce o Sněžibabě dozvěděly, jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou v zimě, kde si místo perníčků pochutnávaly na výborné kopečkové zmrzlině. A Sněžibaba? Ta byla oproti Ježibabě hodná a milá paní.

Druhá pohádka byla tak trochu tematická. Jmenovala se "Jak chytrý pocestný Matěj vyzrál na čerta.

Celá galerie


26. 11. 2019

X. Plavání

Poslední hodina byla parádní.

Děti si užívaly posledních vodních drah, plavání s pomůcky.....Na konci byly za svoji pýli oceněny diplomy.

Celá galerie

20. 11. 2019

IX. Plavání

Dnešního plavání na téma ZAHRADNÍK včetně nácviku při pádu do vody v oblečení:)

Celá galerie

20. 11. 2019

2. Bruslení

Opět trochu zábavy, radosti, her, pokroky v bruslení a hlavně pohyb. Tak bychom vystihli naše druhé brusleníčko.

Už se těším na příště:)

                                                  

Celá galerie

13. 11. 2019

1. Bruslení

První bruslení máme již úspěšně za sebou a bylo to super!!!!

Děti byly opravdu nadšenými a trpělivými žáčky, bruslení je bavilo a nic si nedělaly z občasného pádu.

Máme radost z každého jejich úspěchu. A za dnešní den je musíme všechny moc pochválit, jak jim to šlo.

Též bychom chtěli poděkovat rodičům za výbornou spolupráci a pomoc (jak už s dětmi na ledě, tak i odvozem bruslí).

Celá galerie

12. 11. 2019

VIII. Plavání

Dětmi oblíbený pohádkový příběh Perníková chaloupka bylo téma pro dnešní den:)

Celá galerie

12. 11. 2019

Hurá škola volá

Dnes přišla na řadu mimo jemné motoriky také hrubá motorika:)

Celá galerie


08. 11. 2019

Projektový den II. - Motýlci

Projekt naplnil naše očekávání. Všechny děti se aktivně zapojovaly do všech činností, vyzkoušely si být součástí knihovny, získaly a osvojily si různé pojmy nejen z prostředí knihovny, ale také z přírody, lesa. Všechny děti spolupracovaly bezproblémově. Po oba dva dny měl projekt velmi příjemnou atmosféru. Návštěva knihovny a spolupráce s odborníkem z praxe byla pro všechny zúčastněné velmi obohacující. Odborník z praxe předal učitelkám zajímavé nápady a podněty týkající se předčtenářské gramotosti. Zároveň vzešel podnět na další spolupráci (návštěvy odborníka z praxe v MŠ, návštěvy dětí knihovny,….), pro který se všichni zúčastnění nadchli.

Celá galerie

05. 11. 2019

VII. Plavání

Dnešní plavení bylo ve znamení pirátů:)

Celá galerie

03. 11. 2019

Projektový den - Včeličky

Projektový den nás zavedl do lesa. Za dětmi totiž do včeliček přijel skutečný pan myslivec, aby je zábavnou formou vzdělal v oblasti environmentální. Vysvětlil dětem náplň své práce (jak se stará o zvířátka). Poučil je o tom, co se děje na podzim v lese, jak se zvířátka a les chystají na zimu. Děti přednášku doplnily básní “Zvířátka v lese“ a zazpívaly píseň s pohybem “Běží liška k táboru“. Následovala ukázka trofejí. Děti byly zapojeny do programu různými hádankami a úkoly jako např. rozlišování různých zvuků, které se ozývají v lese (vábnička), druhy stromů, nebo určení, které části těla patří danému zvířátku.

Pan myslivec dětem osvětlil i správně pojmenování mláďat a rozlišení jednotlivých zvířat. Na závěr jsme si zopakovali, jak se máme v lese správně chovat.

Spolupráce s myslivcem dětem přinesla nové poznatky a zajímavosti v lese. Děti byly během projektu motivovaný různými tematickými odměnami. Všichni jsme se rozloučili básní „ Veverky“

Celá galerie

30. 10. 2019

Školeníčko

Ani o prázdninách se nazahálelo. Využili jsme podzimních prázdniny a všichni jsme společně vyrazili na školení do Prahy. Téma velmi zajimavé - Rozvoj matematických představ v počátečním vzdělávání při přechodu z MŠ na ZŠ:)

Celá galerie

25. 10. 2019

Výlet do Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi

Všichni jsme se už dlouho těšili na návštěvu Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi.

Vyjeli jsme hned brzo ráno autobusem. Pro některé Berušky to byla premiéra, kterou zvládly na jedničku.

Po příjezdu jsme se nasvačili, rozdělili po třídách a vyrazili za zvířátky. Prohlédli jsme si tak celý areál zoologické i botanické zahrady. 

Ve venkovních výbězích bylo k vidění množství zajímavých zvířat. (jako např. bažanta zlatého, zvláštní druhy holubů, slepici hedvábničku, poníka, sovy, krkavce, želvy, morčata, králíky, kozu a velké množství ptactva i dravců....)

Velkým zážitkem byla možnost krmení zvířátek (kozy, poníka, ovečky), což se dětem moc líbilo.

Včeličky a motýlci si prohlédli expozici velkých kaktusů, kvetoucích ibišků i masožravé rostliny.

Nechyběl ani vodní svět. 

Dopoledne uteklo jako voda a my se museli rozloučit, protože už na nás čekla naše paní kuchařka s obědem. 

Kam se podíváme příště? Na to už se teď moc těšíme:)

 

Celá galerie


23. 10. 2019

Projektový den - Berušky - „Zdravé zoubky s úsměvem

Naše třída Berušek se zapojila do projektu „Zdravé zoubky s úsměvem", který se zabývá preventivní péčí o zuby, aby si děti hravou formou osvojily, jak předcházet zubním kazům. Naučily se, jak správně pečovat o své zoubky. Osvojily si správnou techniku čištění. Dozvěděly se, jak často zuby čistit, co zoubkům prospívá a naopak (ovoce a zelenina x sladkosti). Jaké pomůcky používat (jaký kartáček, kolik pasty, využití fluoridu, jak použít zubní nit, mezizubní kartáček). Kdo kromě nás ještě o naše zoubky pečuje (zubař, dentální hygienistka). Kdy a kolikrát ročně chodit k zubaři. Co se zuby může udělat coca – cola (sladké nápoje).

Projektový den byl plný různorodých činností. V úvodu byly děti motivované pohádkou, kterou nám mladé studentky zahrály. Pohádka byla O Sněhurce, která si nečistila zuby. Po pohádce si děti hravou formou vyzkoušely správný nácvik čistění zubů na speciálních modelech nebo s vlastními zubními kartáčky.

Poté jsme si společně zahrály didaktické hry “Pán čáp ztratil zoubeček“ v podání studentek (děti hledaly barevné zoubky). Berušky zase na oplátku seznámily studentky s hrou, která nás provázea celým týdnem “Kazík chodí okolo“. Deti si zazpívaly jsme si tematickou písničku „Moje tělo“. 

Na závěr si děti vybarvily omalovánky zoubků s kartáčkem.

Po úspěšném dokončení celého projektu si děti odnesly drobný dárky v podobě omalovánek a brožurek. Beseda byla nejen poučná, ale i zajímavá. Budoucí stomatoložky byly velmi příjemné a naše Berušky byly spokojené a nadšené.

 

 

Celá galerie

21. 10. 2019

VI. Plavání

Dnešním tématem byli Dinosauři. 

Celá galerie

19. 10. 2019

Cirkus Cecilka v MŠ

Ve středu 16. října si děti užily veselé dopoledne s cirkusem Cecilka. Všichni se výborně bavili artistickými kousky dvou kočiček a čtyř pejsků. Obdivovali kouzelnické triky a pomáhali trochu čarovat. A moc se smáli různým neplechám Cecilky. Bylo to pro děti milým zpestřením :-)

 
Celá galerie

18. 10. 2019

V. Plavání

Dnešní téma bylo pohádkové o princezně a drakovi. Posuďte sami, jak se to dětem líbilo:)

Celá galerie

18. 10. 2019

HURÁ DO ŠKOLY! (práce s předškoláky)

Naši milí předškoláčci se pro změnu tento týden věnovali GRAFOMOTORICE a LOGOPEDII:)

Celá galerie

17. 10. 2019

Projektový den u Včeliček - "Strážník radí"

Třídu Včeliček v pondělí 14. 10. 2019 navštívili strážnici městské policie. Děti se v rámci projektu dozvěděly více nejen o práci policie, ale i o bezpečnosti provozu a možných rizicích na ulici. Děti byly zábavnou formou poučeny o bezpečné jízdě na kole, seznámily se s pojmy sebeobrana a využití k tomu určených pomůcek. Velkou zvídavost u dětí vzbudila protidrogová prevence a poučení. Děti si v rámci projektu mohly vyzkoušet různé pomůcky, jako např. pouta, vesty, terčík, odchytové náčiní. Na závěr děti měly možnost prozkoumat policejní vůz a jeho výbavu.  Samotný projekt se dětem moc líbil a věříme, že byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné:)

Celá galerie


12. 10. 2019

Hrajeme si na Karkulku v Beruškách

Víte, proč se Karkulka jmenuje Karkulka? Ne? Tak se zeptejte našich malých Berušek.

(Karkulka je onen červený čepeček, který dívenka dostala od své babičky.)

Karkulce jsme věnovali čtyři dopoledne. Nejprve jsme si pohádku vyprávěli, pak jsme si zahráli pohádku s loutkovým divadlem. A nakonec  se děti vystřídaly v rolích Karkulky, vlka, myslivce, maminky a babičky.  

Celá galerie

11. 10. 2019

Projektový den v Beruškách

Děti se seznámily s tím, co to divadlo je, co vše do divadla patří od rekvizit, kulis, kostýmů, ... až po slušné chování v divadle.  Nechyběla ukázka loutek a seznámení s tím,  jak se liší od maňáska, či marionety, i co se vedení týče.  Děti si vyzkoušely hru v roli a dramatizaci pohádky o perníkové chaloupce..... Celé dopoledne bylo pro nás zajímavé a velmi poučné. Berušky inspirovalo natolik, že se pustily do samostatné dramatizace s plyšáky. 

Ještě jednou děkujeme panu Petru Pištěkovi za krásné dopoledne.

Celá galerie

11. 10. 2019

Cvičeníčko v Beruškách

Červená Karkulka bloudí lesem a naším úkolem bylo pomoci Karkulce najít cestu k babičce, což se našim malým a velmi šikovným Beruškám povedlo:)

Celá galerie

09. 10. 2019

Hurá do školy s předškoláky

Dnešním dnem jsme odstartovali nový projekt s názvem Hurá do školy. Naši milí předškoláci se tento týden věnovali JÓGOVÉMU CVIČENÍ (uvol. prstů a ruky, dechové cvičení) POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 

Celá galerie

08. 10. 2019

IV. Plavání

Úterní plavání se neslo ve znamení VESMÍRU. Děti byly nadšené!  

Celá galerie

03. 10. 2019

Bubnování ve školce

Ve čtvrtek bylo možné z naší školky zaslechnout zvuky bubnů.

Přijel k nám pan učitel "Susha" ze ZUŠ Kolín, aby dětem odtajnil kouzlo afrických bubínků Djembe. Děti si tak mohly vyzkoušet rytmické hry, rytmizaci slov, vyzkoušely si základy techniky hry na Djembe, naučily se jednoduchý rytmus a především si vyzkoušely sjednotit rytmus se skupinou.

Děti tak  mohly hrát hned bez přípravy. Bez znalosti not. Volná hra odstraňuje strach a nejistotu. Děti byly velmi vnímavé a pocit, že vlastně o nic nejde, v nich zboural bariéry strachu.

Celá galerie

02. 10. 2019

III. Plavání

Dnešní hodina se nesla v duchu písničky "Kočka leze dírou, pes oknem".

Děti se na začátku hodiny přivítaly již známým pozdravem, rozcvičily.

Vyzkoušely si plavat s rybičkou a jako správní rybáři lovit rybičky.

Nakonec jsme nasadili plavací ježečky a hurá na plaveckou dráhu!

Jako kočička, která leze dírou (skok do vody s potopením), přeplavat na druhou stranu, pak jako pejsek oknem (skok do vody s potopením) a splývat na zádíčkách ke břehu.

Dětem se hodina moc líbila, opět utekla jako voda a my už se začínáme těšit, co si pro nás naše instruktorky připraví příště!

Celá galerie

01. 10. 2019

Vítání občánků

I v měsíci říjen se v obřadní síni nymburské radnice konalo slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Také děti z naší školky - Jaroušek Malý, Terezka Léglová a Míša Tomášková přivítali nové občánky recitací několika básní. Za jejich vydařené vystoupení jim patří velké poděkování. Společně s dětmi přejeme novým malým občanům do života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

 
Celá galerie

29. 09. 2019

Vzdělávací program

I malé dítě může zachránit život. To byla myšlenka našeho setkání. Jeho cílem bylo hravou formou seznámit děti se základy první pomoci při krvácení, popáleninách, zlomeninách či srdeční zástavě a také je naučit správnému volání na tísňovou linku 155. Což dětem mladý lékař hravou formou ukázal. Děti se snažily odpovídat na různé otázky, spolupracovaly, vyzkoušely si obvázat svého plyšového kamaráda.

Celá galerie


28. 09. 2019

Divadelní představení pro rodiče

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se brány naší mateřské školy otevřely netradičně v podvečer a pouze pro dospělé osazenstvo. Ve Čtyřlístku jsme totiž společně s divadelním souborem Hálek přichystali kulturní program pro všechny naše rodiče a personál. Nápad to byl vskutku skvělý. Paní učitelky měly chvíli času se blíže poznat a popovídat si s rodiči. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě jednohubek, řízečků, obložených mís a svařáku. Celý večer pak korunovalo představení „Přednosta stanice“, které bylo nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné, nejen publikum.

Tímto bychom chtěli celému souboru poděkovat. Ohlasy byly veliké a my už nyní přemýšlíme, jaký program si společně s rodiči připravíme příště. 

Celá galerie

26. 09. 2019

Sportovní dopoledne pro předškoláky ze třídy Motýlků a Včeliček

Ve čtvrtek se všichni naši předškoláci zúčastnili sportovního dopoledne, které se konalo na fotbalovém hříšti ve Všechlapech pod záštitou Fotbalové asociace ČR. Počásí nám přálo. Organizace byla výborná.  

Děti byly rozděleny do družstev po deseti. Každá skupina prošla šesti stanovišti. Od překážkové dráhy z branek, slalomem mezi tyčky, až po hru na honěnou se získáním barevných praporků.

Nechybělo ani malé pohoštění a odměna pro všechny zúčastněné.

Za nás to bylo krásně strávené dopoledne. 

Celá galerie


17. 09. 2019

I. Plavání

V pondělí jsme poprvé plavali v Aquabelly. Jako prvním jsme se seznámili s bezpečností a pravidly v bazéně. 

Děti se v krátkosti rozcvičily a naučily se pozdrav "V Aquabelle chvilička, plavu jako rybička, ve vodě jsem jednička".

Paní instruktorky nám ukázaly, jak se dělá šipka, kterou si také  každý vyzkoušel.

Plavalo se popředu - pozadu, s pásečkem i bez, splývalo se, lovilo se.

Děti byly nadšené, nikomu se z vody nechtělo:-). Už teď se všichni těšíme na dalších plaveckou lekci:-)

Celá galerie

16. 09. 2019

Divadélko v MŠ

Děti shlédly podzimní příbeh veverky Zrzečky a jejich kamarádů myšáčka a křečka, kteří se připravovali na zimu v podání Maňáskového divadla Lhotkových. 


Celá galerie

14. 09. 2019

Divadélko v MŠ

Školku navštívila hudební agentura Kubec s divadelním představením "Plecha a Neplecha jdou do světa".

Hlídači pohádek Plecha a Neplecha nás v tomto hudebním komponovaném pořadu provedli různými světadíly. Naučili jsme se, kde máme pravou a levou ruku. Jaké známe světadíly. Kde které zvířátko žije a co umí. Během představení se zpívalo, také tancovalo. Všem se představení moc líbilo.


Celá galerie

13. 09. 2019

Druhý týden v Beruškách

I druhý týden ve školce máme úspěšně za sebou! Dětičky si pomalu zvykají na neznámé prostředí a i když tento týden byl pro někoho možná náročnější, než ten předešlý (První spinkání, větší stýskání..) jsou to naše velké šikulky. My je nedáme!

V průběhu týdne jsme se seznamovali s krátkými říkanky, zpívali jsme veselé písničky a cvičili. Pomalu poznáváme pravidla ve třídě. Učíme se používat své značky a najít si své oblíbené hračky.

Ke konci týdne přijelo k nám do školky naše první divadlo s pohádkou, které se všem líbilo. Naše Berušky se dokonce nebály zapojit do tancování a zpívaní stejně, jako jejich starší kamarádi.

Počasí nám přálo a tak jsme si užili spousty zábavy venku.

Týden utekl jak voda a my už se těšíme na další.

Celá galerie

08. 09. 2019

První týden v Beruškách

První týden ve školce máme úspěšně za sebou! Děti jsou moc šikovné, do všech činností se zapojují s nadšením. Ke konci týdne už nebylo takové slzavé údolí jako na začátku :-) Věříme, že další týdny budou příchody jen s úsměvěm :-) Na fotografie z prvního týdne se můžete podívat zde:

Celá galerie26. 06. 2019

Tablo našich předškoláčků

Tablo našich předškoláčků je od minulého týdne vystaveno ve Fotomarketu Tichý v Nymburce:-)

Celá galerie

21. 06. 2019

Přespáníčko

Ve čtvrtek, 20. června 2019, bylo v naší MŠ je dlouho do noci rušno. Co to? Že by školu ovládli noční duchové? A nebo skřítci záškolníci? Kdeže!

Ve škole probíhá akce "Přespáníčko."

Akce, na kterou se moc těší děti a o i paní učitelky, protože chtějí dětem dopřát trochu legrace a nočního dobrodružství před koncem školního roku.

Navzdory faktu, že to pro ně znamená noční bdění a starost o malé nocležníky, rády s dětmi vytáhnout po roce dřevíčka a těší se z obrovských staveb, které děti vyklouzlý během chviličky. Když začnou dřevíčka docházet, nevadí! Nevěřili byste, že i bourání může být velká zábava. Pro nikoho z dětí není problém stavbu zbořit. Většinou totiž postaví další a krásnější:-)

(Touto cestou bychom chtěli poděkovat tatínkovi Martinka Halašky)

A protože jsem se všichni před velkým stavěním posilnili výbornou pizzou, zbývalo se už jen umýt, pohádka na dobrou noc a sladké spaní!

Celá galerie

20. 06. 2019

Zahradní slavnost (akademie) s pasováním školáků

V letošním školním roce se již tradičně konala závěrečná akademie a rozloučení s předškoláky na zahradě v naší Mateřské škole Čtyřlístek. Celým odpoledne nás provázel Petr Pištěk (Petrpaslíkovo divadlo). Nejdříve se jednotlivá oddělení představila se svým tanečními vystoupením. Nálada byla výborná a děti si to náramně užily. 

Po vystoupení bylo pro děti připraveno divadélko s pohádkou o čertech. Nezapomnělo se ani na nejmenší - budoucí Berušky, které jsme mohli při této slavností příležitosti přivítat. Vyvrcholením celé akce bylo rozloučení s předškoláky na školáky. Smutné loučení, ale zároveň velice krásná slavnostní chvíle, kdy naše paní učitelky předávaly medaile, dárečky, knížky, ... Nakonec jsme se společně vyfotili a pak už nastala volná zábava.

Všichni se mohli občerstvit, a že bylo z čeho vybírat! (Grilovaný vuřtík, zmrzlina, šátečků, domácí nealko mojita... včetně dobrot od našich maminek, za které moc děkujeme.)

Společně s dětmi a jejich rodiči jsme strávili krásné odpoledne.

Děkujeme.

 
.
Celá galerie

18. 06. 2019

Den sportu pro předškoláky

Tento týden naši předškoláčci zahájili opravdu aktivně! Děti ze třídy Včeliček i Motýlků se sešly na "Tyršáku", kde v rámci sportovního dne soutěžily jednotlivé školy mezi sebou - a to slalom s míčkem, skok do dálky, ale i v dalších sportovních disciplínách. Statistika dne: nula úrazů, slunečné počasí a skvělá atmosféra! Za dnešním dnem můžeme už jen 3x zvolat HURÁ!!!

Celá galerie

14. 06. 2019

Den pro tatínky

Celá akce začala v 17 hodin na hřišti na Vesláku, kde se jsme se všichni sešli. Přivítali jsme se, rozdělili se do týmů, pak začal velký zápas mezi tatínky. Ze hřiště se ozývalo. „Tati, do toho" Čtyřlístek" Sluníčko, Čtyřlítek dá gól"..... a i když zápas skončil s rozdílem tří gólu, všichni tatínkové vyhráli od svých dětí sladkou pusu. Moc děkujeme všem tatínkům, že šli do toho naplno.  Maminkám za podporu, dobrůtky, fandění i ošetření bolístek.

Děti v tom tatínky nenechali samotné. Sehrály stejně napínavý tentokrát vyrovnaný zápas.

Za nás to byla opět úžasná akce. Děkujeme. Těšíme se opět za rok naviděnou a na odvetu!

Celá galerie

13. 06. 2019

Rozloučení s předškoláky na Městském úřadě v Nymburce

Ve čtvtek 13. června 20109 proběhlo v obřadní síni na radnici loučení s našimi předškoláky ze třídy Včeliček i Motýlků za doprovodu naši vedoucí učitelky Danušky a učitelek Jiřinky a Mirky. Rozloučení dětem zpestřilo vystoupení žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk, kteří si pro budoucí prvňáčky připravili pásmo písniček na flétničky.

Celá galerie

12. 06. 2019

Dětský den v MŠ Čtyřlístek

Dne 10. 6. 2019 jsme ještě jednou oslavili s dětmi dětský den, ale tentokrát na naší zahrádce, kde pro děti bylo připraveno velké překvapení:)

Počasí nám přálo, a tak si svůj svátek děti mohly příjemně užít.

Do školky za námi přijela naše známá kouzelnice paní Navrátilová i s koníčkem Jurou - jak jej děti pojmenovaly, který nám ukázal, co všechno umí a poté každého ochotně povozil na svém hřbetě.

Děti si vyzkoušely, co práce takové kouzelnice obnáší, jako např. cvíčení s obručemi  nebo jak vykouzlit obrovské bubliny, či malé bublinky.

Na závěr jsme se všichni osvěžili výbornou zmrzlinkou (jahodová a vanilková) ze Zmrzlinárny.

Zkrátka a dobře den jsme si užili naplno. Máme opět na co vzpomínat:-)

 

Celá galerie


07. 06. 2019

Úspěch ve výtvarné soutěži dětí ze Včeliček

Děti ze třídy Včeliček se pod vedením pedagogů Jiřinky a Mirky zúčastnily výtvarné soutěže " Požární ochrana očima dětí pro rok 2019 ". Ještě jednou velká gratulace a ocenění v okresním kole patří dětem za umístění na 1. místě - Kryštůfkovi Hnátkovi na 3.místě - Štěpánce Teperové a na 4. místě Anežce Vokřálové . Včeličky, děkujeme, jen tak dále !!!!

Celá galerie

06. 06. 2019

Tajný výlet Berušky

Ve středu 5. 6. 2011 jsme se školkou vydali autobusem na tajný výlet.

Nikdo netušil, kam se jede, ale všichni jsme byli napnutí, co nás čeká u cíle.

Cesta autobusem byla pohodová, když náš autobus zastavil na parkovišti u ZOO ve Dvoře Králové, některé děti poznaly, kde to jsme.

Nejprve jsme se posilnili houskou s máslem a jablíčkem a vydali se za zvířátky. Jako první jsme si prohlédli expozici nazvanou jedovatá Afrika a mořská akvária. Pak jsme zavítali i do několika pavilonků s ptáky. Před obědem jsme navštívili pavilon šelem, kde jsme měli štěstí a viděli krmení dravé zvěře.

Zajímavé pro nás bylo zvířátko okapi a štětkoun. Velice krásný byl i veliký hroch a také opice. Nemůžeme opomenout i 3 velké slony a spoustu kopytnatců.

Nakonec jsme si prohlédli žirafy, zebry, nosorožce, buvoly, veverky a další krásná zvířata.

Obědvali jsme ve velice pěkné restauraci „U Lemura“, kde jsme si pochutnali na hovězím vývaru a svíčkové s knedlíkem. K pití byla bezinková šťáva nebo voda s citronem. 

Prohlédli jsme si také pravou africkou vesničku a kousek od ní také posvačili (Horalka s jablíčkem).

Do školky jsme se všichni vraceli sice unaveni, ale plni krásných zážitků a dojmů z cesty a také s tím, že se do ZOO určitě rádi vrátíme:)

Celá galerie
25. 05. 2019

Pátá vlaštovka ze školky v přírodě

Milá maminko a tatínku,

tak jsme se probudili do dalšího rána. Spí se nám tu čím dál tím líp, protože dnes jsme vstávali až v půl osmé. Vůbec se nám z pelíšků nechtělo. Ale zvědavost, jestli snídaně bude opět tak dobrá jako předešlé dny, byla tak velká, že jsme se rychle oblékli, umyli a vydali se na snídani. Každý už asi věděl, co si dnes dá. A opravdu, opět se nám naskytl pohled na stůl plný dobrot. Moc jsme si pochutnali - dnes už naposled:)

Když jsme se nasnídali, šli jsme vše dobalit a poté se sešli v herně, abychom se rozloučili s milým personálem hotelu a zhodnotili vše, co jsme na ŠVP prožili (co se nám líbilo, nelíbilo, co nás bavilo nebo nebavilo, ..).

Nakonec se odměňovalo. Na každého čekala zasloužená odměna v podobě medaile, diplomu, dobrůtky.

Pak už hurá nasedat do autobusu s mezizastávkou na zámku Sychrov, který stál opravdu za to! Zámkem nás provedla milá princeznička, od které jsme se dozvěděli spousty zajímavých věcí. V královských zahradách se proběhli, a protože nám vyhládlo, naobědvali jsme se v místní restauraci (kuřecí řízek s bramborem)a hurá domů!

Už jsme se nemohli dočkat.

Za nás všechny to byla báječná parta dětí, se kterou jsme užili spousty legrace a na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat:-) 


PS: Vzhledem k velmi špatném signálu na chatě se nám v době školky v př. nepodařilo nahrát všechny fotografie.

Nyní jsou všechny fotky k dispozici:-)

Celá galerie

23. 05. 2019

Čtvrtá vlaštovka ze školky v přírodě

Milé maminky a tatínkové,

budíček nám začal mezi 5 a 6 hodinou. Opět ranní rituál a hurá na rautík na snídani. Po snídani jsme zvládli zápis do cestovních pasů a vydali se na procházku, která skončila nečekaně exkurzí stanice horské služby.  K obědu byla frankfurtská polévka, výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem. Po krátkém odpočinku nás úkoly dovedly ke kamenu Viklán, kde se ukrýval poklad.

Na večeři jsme se vraceli jen tak tak. Na talířku jsme měli přiravené nudle s mákem a paní kuchařka nám připravila velké překvapení v podobě zmrzliny. Po této mlsce, jsme se odebrali do zasedací místnosti a začala soutěž o nejlepšího zpěváka/zpěvačku. Každý si za odměnu mohl vylosovat lístek do tomboly a tím získal cenu. Nebudete věřit, zúčastnili se všichni účastníci zájezdu a výkony byly neskutečné (Tímto děkujeme všem rodičům za krásné ceny).

Vzhledem k nabitému programu jsme už nestihli večerní zápis do cestovního pasu, protože, jak určitě správně tušíte, nastalo velké balení. Děti i paní učitelky vynaložily velké úsilí, aby se do zavazadel vešlo vše, co jsme si sem přivezly. Pak už jen rychlá hygiena, pohádka a nyní už všichni spinkají ve svých postýlkách a těší se na vás.

Bylo to moc prima. Zítra se na vás moc těšíme.

PS: Jak už jsme psali v “Aktualitách“ předpokládaný příjezd bude v 15:00 hodinu (Změna pátečního programu - návštěva zámku Sychrov).

 

Celá galerie

22. 05. 2019

Třetí vlaštovka ze školky v přírodě

Milé maminky a tatínkové, všichni jsme v pořádku a pobyt si moc užíváme.

Dnešní den byl poněkud deštivý, ale nám to náladu nepokazilo.

Ráno jsme vstávali, umyli se, nasnídali (stejné dobroty, jako včera) a po vtipné rozcvičce se začali chystat na dnešní karneval. Každý si vyrobil krásnou masku, které se skutečně povedli – však doma uvidíte.

Dopoledne uteklo jako voda a hurá na oběd (hovězí polévka, kuře na paprice s knedlíkem).

Po odpočinku jsme se vyřádili při zajímavých hrách a neodpustili si krátkou procházku na čerstvém vzduchu samozřejmě v pláštěnkách a holinkách.

K večeři jsme měli zajímavou kombinaci (těstovin s dušenou mrkví a vepřovým masem) a konečně mohl začít náš dlouho očekávaný (brazilský) karneval. Převlékli jsme se do masek, nasadili škrabošky a v rytmu samby jsme rozvlnili svá těla. Určitě byste nepoznávali odvahu svých dětí při taneční soutěži.

Moc děkujeme všem rodičům za dobrůtky, kterými jste nás vybavili. Báječný večer utekl jako voda a po odměňování jsme spěchali do spršky, na pohádku a šupky hupky na kutě.

Naši andílci už spinkají a my vám přejeme krásnou dobrou noc:-)

Celá galerie

21. 05. 2019

Druhá vlaštovka ze školky v přírodě

Milé maminky a tatínkové, posíláme vám další zprávy ze školy v přírodě. Druhý den začal opravdu brzo ráno, ještě za tmy. Jak se říká “Ranní ptáče dál doskáče“. Naše ptáčata skákala již ve čtvrt na šest a tak jsme nasadili pomalé tempo.

Zvládli ranní hygienu, oblékli se a vyrazili na snídani (bohatý raut – šunka, sýry, džem, vánočka, zelenina, ovoce, čerstvé pečivo, různé druhy müsli s čerstvým pečivem).

Po snídani jsme se vydali do Izraele za otcem Abrahamem a navštívili koňské dostihy. Protože bylo krásně, sluníčko svítilo, vybaveni svačinkami jsme vyrazili na nedaleké hřiště, kde jsme strávili pohodové dopoledne (fotbal, kuželky, prolézačky, kolotoč).

K obědu jsme si pochutnali na čočkové polévce a francouzských bramborách, při kterém jsme drželi palce našim hokejistům. Po odpoledním odpočinku jsme chtěli vyrazit na cesty, ale déšť nám překazil plány. Tudíž jsme skončili v herně se zvířátky z celého světa.

Nakonec se počasí umoudřilo a my mohli navštívit další zábavné hřiště pod Maliníkem. Po večeři (rizoto) jsme si doplnili vízum ke státu, které jsme navštívili. Společně si v herničce přečetli pohádku a pak už maraton sprcha, zuby, postýlka.

Těšíme se, co nám přinese další den. Večer vám o tom podáme další zprávu.

Celá galerie

20. 05. 2019

První vlaštovka ze školky v přírodě

Milé maminky a tatínkové,

posíláme vám první pozdrav z Bedřichova. Cesta ubíhala krásně, děti byly moc hodné a dobře se nám jelo. Cestou se nikomu neudělalo špatně, takže jsme dojely v pořádku.

Po příjezdu jsme se nasvačili a šli ubytovat. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům za pomoc při nakládání zavazadel do autobusu, která nám tady trošku chyběla, vzhledem k třetímu patru ve kterém bydlíme.

K obědu jsme si pochutnali na Kulajdě a Boloňských špagetách. Chviličku jsme si odpočinuli a vydali se na procházku do okolí. Co vám bude povídat, krásná příroda, sluníčko, obloha plná modrých mráčků. Z krátké procházky byla nakonec delší tůra (7 km), která se všem líbila. Cestou se zpívalo, sbíralo se kvítí, povídalo, kochalo se přírodou.

Ke svačince byl chléb se sýrem a zeleninovou oblohou. Mezitím nám přišla první pošta s úkolem. Vyzvedli jsme si cestovní pasy, abychom se mohli vydat na cestu kolem světa.  Vyplnili jsme cestovní doklady a šli se navečeřet (borůvkové kynuté knedlík s tvarohem a šlehačkou)

Přečetli jsme si pohádku, vykoupali a hupsli do postýlek.

Děti jsou moc hodné a šikovné, nikdo nepláče.

Teď už všechny děti krásně spinkají, unavené z mnoha vjemů a zážitků, i vám přejeme krásný pohodový večer.

Nashledanou zítra:-)

Celá galerie

16. 05. 2019

V Beruškách se slaví.-)

Dnešní den byl ve znamení velkých oslav. V Beruškách svůj svátek oslavila Sofinka, které popřály všechny děti vše nejlepší, hodně zdraví, kamarádů a splnění všech přání! 

Celá galerie

15. 05. 2019

Divadélko v MŠ

Dnes k nám do mateřské školy přijelo divadélko s programem "Z písničky do písničky".

Zahráli nám krásnou "Rytířskou" pohádku, která byla nejen veselá plná dobrodružství, ale hlavně celá písničková.

V pohádce si zahrály děti v roli loupežníka, panoše a trpaslíka.

 

Celá galerie


03. 05. 2019

Den otevřených dveří u Hasičů

Den otevřených vrat. Tak se jmenuje již tradiční akce, kterou každé jaro pořádají nymburští hasiči a policisté, kde jsme nemohli chybět:-)

V sídle hasičů u zimního stadionu si děti mohly prohlédnout hasičskou výstroj, (k vyzkoušení byla i hasičská helma) hasičský i policejní vůz. Děti si i vyzkoušely stříkání hadicí.

K vidění byly i opravdové zbraně, které využívají policisté. 

Nakonec jsme zúčastnili ukázky z výcviku služebního psa.

Celá galerie

01. 05. 2019

Čarodějnické dopoledne u Berušek

Na letošní slet čarodějnic, ježibab a kouzelníků, konaný 30. dubna, se dostavilo velké množství těchto bytostí. Svátek čarodějnic oslavily společným soutěžením a hraním. Každá správná ježibaba umí létat na koštěti, zná odpovědi na všelijaké všetečné otázky, poradí si s kouzly a zaklínadly. Stejně tak i ostatní kouzelné bytosti se nezalekly úkolů a plnily je s veškerým nasazením. Děkuji všem zúčastněným za to, že přišli v krásných převlecích, že s úsměvem a radostí plnili uložené úkoly.

I slavností hostina byla dnešní den zcela výjimečná. Ke svačině se totiž podával dozlatova opečený buřt s chlebem.To jsem si Vám pochutnali...

Se všemi se těším na naši další společnou akci.

Celá galerie27. 04. 2019

Návštěva kina Sokol v Nymburce

Ve středu 24. 4. 2019 naše děti navštívily kino, kde pro ně bylo připraveno pásmo 3 hudebních pohádek O pejskovi a kočičce, při kterých si mohly zazpívat. Dětem se představení moc líbilo.

Celá galerie

23. 04. 2019

Oslava svátku ve třídě Berušek

Všechny děti mají rády oslavy a těší se, jak oslaví své narozeniny nebo svátek jak v rodinném kruhu, tak třeba i v naší mateřské škole.

My vidíme v oslavě narozenin nejen zdroj zábavy a potěšení, ale i možnost, jak naučit děti spoustu dovedností, které se jim v dospělosti budou hodit.

Například jak potěšit kamaráda, jak podat správně ruku, jak zformulovat přání do věty, jak poděkovat za dárek, a jak se nebát projevit srdečnost a radost.

V každé třídě děti zazpívají oslavenci písničky, při kterých si mohou i zatančit, popřejí hodně štěstí, zdraví, a oslavenec jim přinese něco sladkého.

Tentokrát jsme slavili našeho Vojtíška, který s maminkou vyrobili pro děti houbičky a byl jich plný košíček.

Celá galerie

22. 04. 2019

Velikonoční tvoření s rodiči u Berušek

V mateřské škole jsme prožili hezké odpoledne s dětmi a jejich rodiči při velikonočním tvoření. Vyráběli jsme velikonoční věneček na dvěře dle výběru dětí kuřátko nebo slepičku. Při dekoraci vajíček každý využil svou představivost a nápady.

S čím si neporadily děti, to hravě zvládli rodiče. Děti si odnesly domů velmi pěkné výrobky.

Všem zúčasněným děkujeme a těšíme se na další akci.


Celá galerie06. 04. 2019

Vynášení zimy (Morany)

Zimo, zimo táhni pryč.....tento den jsme vyprovodili paní zimu za zpěvu písní (Járo, jaro...) na její každoroční pouť. 

Vhozením Morany do řeky Labe jsme ukončili vládu paní zimy a společně přivítali v plné síle nastupující jaro.

Děkujeme paní učitelce Jiřince a Ditě za přípravu Morany.

Celá galerie

05. 04. 2019

Zápis nanečisto

Ve čtvrtek se to v naší škole hemžilo malými předškoláky, kteří si přišli v doprovodu svých rodičů vyzkoušet "Zápis nanečisto".

Při vstupu do školy se v očích některých z nich odrážely obavy, co je čeká a jestli vše zvládnou.

Během procházky školou děti vstoupily do pohádky O Budulínkovi. Vyzkoušely aktivity k ověření školní zralost, které zvládly na jedničku.

Při odchodu ze školy se jejich obavy úplně rozplynuly. Všichni odcházeli s úsměvem, plni zážitků a hlavně s pocitem, že ten OPRAVDOVÝ ZÁPIS do první třídy zvládnou na jedničku.

Děkujeme za účast:)

Celá galerie

03. 04. 2019

Návštěva knihovny Berušky

Dnes jsme navštívili Městskou knihovnu v Nymburce.

Pro mnoho děti to bylo první setkání s knihou v takovémto měřítku.

Milá paní knihovnice nás vřele přivítala. Děti nejprve seznámila, co to knihovna je, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Kdo je paní knihovnice, kdo všechno si knížku může v knihovně půjčit, a co k tomu potřebuje. Jak se ke knihám chovat. Děti se dozvěděly z čeho se kniha skládá a spousty dalších zajímavostí.

Nakonec jsme si zahráli na pohádkové bytosti a zvířátka a prohlédli si knížky dle vlastního výběru. 

Celá galerie01. 04. 2019

Divadélko v MŠ

Do  přijela paní Lída Helligerová se svým představením: "Na farmě"   V rámci představení si děti zazpívaly, zatančily, zahrály na rytmické nástroje, seznámily se zvířátky, které žijí na farmě.  Představení se všem moc líbilo.

Celá galerie


26. 03. 2019

Mobilní planetárium v MŠ - Environmentální program Život stromů

Mobilní planetárium neboli nafukovací planetární kupole, která podmínkami připomíná 3D kino, zavítalo k nám do naší MŠ a sklidilo u dětí velký úspěch.

Děti mohly pozorovat příběh o životě stromů vleže, což bylo pro děti netradiční, ale víc jak příjemné:-)

Celá galerie

25. 03. 2019

Vítání občánků

Další vítání občánků na Městském úřadě v Nymburce se konalo v úterý 12. 3. 2019.

Naše šikovné včeličky opět potěšily svými básničkami malé občánky a jejich rodiče, za což jim patří velké poděkování.

 

Celá galerie

22. 03. 2019

Karneval u Berušek

I v letošním školní rok se u nás v MŠ konal karneval. S dětmi jsme se na něj připravovali několik dní dopředu. Vyráběli jsme pohádkovou výzdobu, dětem se např. náramně povedly veselí šašci, kterými byla vyzdobena nástěnka.

Karneval vypukl v úterý 19. března. Během celého karnevalu jsme hráli spoustu her a soutěží. Nejprve se nám děti v maskách představily. Masky byly opravdu velmi různorodé. Mohli jsme vidět vlky, Karkulky, víly, nebo třeba draka či loupežníka.

Pak následovalo tancování na písničky z pohádek, namotávání bonbónku na dřívka, na lžíci přenést míček a další soutěže...Děti byly velmi šikovné, všechny soutěže hravě zvládly.

Na závěr si děti zahrály na "Tancující sochy," a " Veselou mašinku".

Každá maska si domů odnesla sladkou odměnu a spoustu veselých zážitků.

I letos se karneval, stejně jako v minulých letech vydařil na jedničku. 

Celá galerie

21. 03. 2019

Karneval u Motýlků

V úterý 19. 3. 2019 v dopoledních hodinách se v naší MŠ konal karneval. Společně jsme si užili karnevalové radovánky, nechyběla přehlídka masek, soutěže, tanec a na památku tohoto parádního dne jsme se společně vyfotografovali.

Celá galerie

19. 03. 2019

Karneval ve Včeličkách

Dne 19.3. 2019 se konal v naší školce karneval. Děti a paní učitelky se proměnily v pohádkové bytosti, zvířátka a další postavy z lesního království.

Po svačince se všechna oddělení sešla ve třídě Berušek na společném focení a poté jsme se odebrali do svých tříd.  

Karneval jsme zahájili tradičně promenádou a představení své masky. Poté následoval program pro děti, který si připravily všechny paní učitelky ve třídách. 

Celý den jsme si společně moc užili :-)

Celá galerie

18. 03. 2019

Oslavujeme v Beruškách

Oslava narozenin a jmenin se stala již tradiční akcí v naší mateřské škole.

Ve všech třídách slavíme od podzimu až do léta. Pro děti je přichystán narozeninový taneček, při kterém “jubilantovi” kamarádi popřejí.

A že to umí! 

Celá galerie

16. 03. 2019

Zdravý úsměv (4. návštěva)

Ve středu navštívily naší mateřskou školu studentky zabývající se oborem dentální hygiena. Opět si s dětmi povídaly na téma péče o chrup. V rámci praktické ukázky si děti zopakovaly, jak správně používat zubní kartáček, jak by měl správný zubní kartáček vypadat a jak kartáčkem v ústech manipulovat, aby bylo čistění zubů efektivní. Děti měly za úkol vybírat zdravé potraviny, které zoubkům škodí jako např. sladkosti, čokolády a přeslazené limonády a které neškodí...........


Celá galerie

15. 03. 2019

Divadélko v MŠ

Divadlo Harmonika nám tentokrát představilo pohádku "O sedmi trpaslících".

Celá galerie

15. 03. 2019

Téma zdraví u Motýlků

Děti se naučily obvazovat různé části těla nejen u svých kamarádů:-) Zkrátka, že vyšetření u pana doktora se vlastně nemusí vůbec bát.

Celá galerie

13. 03. 2019

Kouzelnická show

V úterý 12. 2. 2019 navštívila naši školku kouzelnice Ingrid Navaro se svým tatínkem též kouzelníkem a psím kamarádem

Ingrid nás opět  ohromila svou šikovností např. při tanci s několika obručemi, které roztáčela na různých částech těla a více směry ......Tanec si vyzkoušelo i několik dětí. 

Pan kouzelník zase předvedl našim malým divákům několik kouzel a triků, například s pohádkovými kartami, provazem a obručí. Všechny potěšil duhovými bublinami, z nichž dokázala vytvořit kolotoč, vosí hnízdo, bublinkovou kostku, kouřové bubliny. Vrcholem jeho vystoupení bylo tvoření obřích bublin, do kterých dokázala schovat naši kamarádku.  

Děti si představení užívaly, aktivně  a s velkou radostí zapojovaly.

Už se moc těšíme na další setkání v červnu.

Celá galerie

11. 03. 2019

Akce zdravý úsměv

Podívejte se na fotografie z dopoledního programu s budoucí dentální hygienistkou Luckou a Míšou, které dětem vysvětlovaly, jak se mají starat o své zoubky, co zoubkům prospívá a co jim naopak škodí. Při praktické ukázce dětem vysvětlovala, jak si mají zoubky čistit, jaký karáček je pro jejich zoubky vhodný, kdy si mají děti zoubky čistit a proč je důležité, aby dětem rodiče zoubky dočištovali. A jak to může v pusince vypadat, když se zoubek špatně vyčistí. Pokus s fialovou vodičkou:)

 

Celá galerie

09. 03. 2019

Zimní sporty v Beruškách

Pojedeme na lyže, ale jenom jestliže, venku řádně nasněží, o to tu běží a když nenasněží, my si v Beruškách poradíme.

Celá galerie

23. 02. 2019

Berušky - poděkování

Milí rodiče,

vaše děti učinily za uplynulý půl rok velké pokroky. Děti se zlepšují v samostatnosti při oblékání, při hygieně a také při stolování – zvládnou si dojít pro jídlo a uklidit po sobě nádobí. Většina vašich dětí umí použít slovíčko PROSÍM A DĚKUJI.

JSOU TO VELKÉ ŠIKULKY!!!

Jen to uklízení hraček….:) to nám stále moc nejde.

Děkujeme, že společně s námi vedete své děti k samostatnosti a soběstačnosti – připravujete je tak na reálný život. Vaše paní učitelky.

Celá galerie

21. 02. 2019

Vítání občánků

I v letošním roce děti z naší MŠ -  ze třídy Včeliček přivítaly nové občánky města Nymburk, za což jim velmi děkujeme. Svými recitačními výkony zpříjemnily rodičům slavnostní uvítání jejich dětí do života.

Anežka Vokřálová, Evička Hejcmanová, Leontýnka Králová

Celá galerie


21. 02. 2019

Divadéko v MŠ

K dětem patří pohádky. Nejinak tomu je i v naší mateřské školce, protože ve středu k nám zavítalo Petrpaslíkovo divadlo s loutkovou pohádkou "Když šla vrána do světa".

Celá galerie

10. 02. 2019

Akce zdravý úsměv

Ve středu 6. 2. 2019 nás v MŠ opět navštívily studentky dentální hygieny s projektem "Zdravý úsměv".   Studentky dětem ukázaly vhodné pomůcky. Nacvičili jsme správnou techniku čištění zoubků se zubním kartáčkem, seznámili jsme se s mezizubními pomůckami a stavbou zubu, i jaké máme druhy zubů.

Už teď se těšíme se na další návštěvu:)

Celá galerie09. 01. 2019

Vystoupení Honzy Krejčíka

V předvánočním čase naše MŠ navštívila představení v Kulturním domě v Nymburce - Vánoce s Honzou Krejčíkem.

Společně s Honzou jsme zazpívali, zatančili..., dětem se představení moc líbilo.

Celá galerie

08. 01. 2019

Zpívání u stromečku

Adventní čas jsme přivítali zpíváním koled a vánočních písní pod rozsvíceným stromem se stalo tradicí naší školy. Letos tomu bylo nejinak. Rodičům jsme zazpívali a zarecitovali, školní kuchyně připravila výborné občerstvení. Děti se opravdu snažily a v nabídce byly krásné vánoční dekorace. Děkujeme všem za hojnou účast a za rok opět nashledanou!

Celá galerie

08. 01. 2019

Vánoce u Berušek

V noci z neděle na pondělí 17. 1. 2018 k nám do mateřské školky přišel Ježíšek. Nadělil Beruškám pod stromeček spoustu krásných dárečků.

Od rána byly děti napjaté, přemýšlely, co jim asi Ježíšek přinesl a těšily se na rozbalování. 

U stromečku jsme si společně zazpívali koledy. Nechyběly ani vánoční básničky.

Nakonec si děti zamlsaly na svém cukroví, které napekly s rodiči.

Dětem po celý den zářila očička a nevěděly, co si mají prohlížet a s čím si hrát dřív, což bylo odměnou pro nás všechny:-)

 

Celá galerie