Fotogalerie 2020

26. 06. 2020

Motýlci na výletě po Africe

Tento týden motýlci cestovali do vzdálené Afriky, kde mimo jiné navštívili egyptské pyramidy, strašidelné mumie a mnoho dalšího. Zároveň byli pasováni na prvňáky a tak si užívali poslední dny ve školce než odejdou na prázdniny a poté do školy.


24. 06. 2020

Rozloučení s předškoláčky

Ve středu 24. 6. 2020 proběhlo ve školce slavnostní rozloučení s našimi nejstaršími dětmi ze třídy Motýlků a Včeliček.

Strávili jsme společně poslední předškolní rok, který je nyní u konce. Vždy, když něco končí, něco nového začíná. Děti udělaly za celý školní rok obrovský pokrok. Umí se např. podepsat, počítání do desíti je pro ně maličkostí...... a tak nastává čas se zase o kousek posunout dál. Čas, kdy děti opouští bránu naší školky a vrhnout se vstříc novým poznatkům, vědomostem a životním zkušenostem:)

Dnešním slavnostním programem nás doprovázel pan Vávra, alias „Krejčík Honza“, kterého děti znají i z divadelních představení a kterému tímto ještě jednou děkujeme.

Krejčík Honza si s dětmi společně zazpíval veselé písničky plné legrace, nechybělo ani plnění drobných úkolů. Na závěr společně s paní učitelkami a panem učitelem děti ošerpoval, pasaval na předškoláky a poslala do školy:)

Středeční dopoledne bylo slunečné, slavnostní, plné smíchu, konfet, nechyběl ani přípitek. Bavili jsme se všichni.

 

Rodičům děkujeme za spolupráci, vstřícnost a náklonnost během docházky dětí.

Přejeme pevné zdraví, radost z dětí a mnoho úspěchů do dalších let.

 

Naši milí, děkujeme vám za báječný školní rok. Budete nám chybět!

 

(Pro ty, kdo má zájem. Můžeme naše fotografie stáhnout na Vaši flasku.

Obracejte se s probou u svých paní učitelek na třídách.)21. 06. 2020

Doprava kolem nás u Berušek

V průběhu celého týden jsme se s seznamovali s jednotlivými dopravními prostředky, o kterých jsme si povídali a nakonec si na ně zahráli: jak při cvičení, různých hrách, tak i venku na zahrádce.

Vyrobili jsme si svůj vlastní semafor. Seznámili jsme se také se zvuky dopravních prostředků. A i když jsme měli po celý týden napilno, nezapomněli jsme na naše milované tatínky, že mají v neděli svátek:)07. 06. 2020

Oslavy u Berušek nebraly konce

Tento týden jsme nejen oslavili svátek dětí, ale také narozeniny a svátek našich kamarádů. Soutěže a prima zábava nás provázela celým týdnem.


05. 06. 2020

Indiánský týden u Motýlků

Tento týden jsme s dětmi navštívili americkou zem, kde sídlí indiáni. Seznámili jsme se s jejich kulturou a kmenovými tradicemi. Využili jsme rytmické nástroje k indiánským tancům, založili kmenový oheň, postavili týpí a vyrobili totem našeho kmene Karambatů. Zvolili jsme si svého náčelníka a rozdělili si funkce tak, aby kmen celý týden fungoval dle stanovených pravidel - udržovač ohně, ochránce kmene, lovec, léčitel. Nesměl chybět ani kmenový šaman. Všichni jsme společně plnili zkoušky: odvážnosti, zručnosti, zdatnosti, pozorování, tvořivosti, naslouchání a kamarádství. Celý týden se nám všem moc líbil a už se těšíme, jakou zem navštívíme příště.


01. 06. 2020

Slavíme den dětí u Včeliček

Dětičky s nasazením zdolaly veškeré úkoly pro ně připravené a našly poklad podle mapy. Odměnou jim byla drobnost v podobě bublifuku či medaile a sladká tečka po obědě.


01. 06. 2020

Slavíme den dětí u Motýlků

Motýlkové dnes slavili Den dětí hledáním pokladu. Dopis jim poslal kamarád Jack ze země, kde slunce stále svítí. Všichni hádali a společně luštili, z které země dopis přišel. Poté jsme objevili i instrukce, jak se k pokladu dostat. Cesta nebyla vůbec jednoduchá, ale společnými silami jsme všechny nástrahy zvládli. Ve školce jsme si za odměnu pochutnali na výborné zmrzlině z místní Zmrzlinárny a domu si odnášeli nejen spousta novych zážitku, ale každý i kousek pokladu.


01. 06. 2020

Slavíme den dětí u Berušek

Ve třídě Berušek si děti nejdříve protáhly tělo na překážkové dráze. Kluci a holky změřili své síly ve foukání.

Poté jsme se za krásného počasí přesunuli na zahrádku, kde jsme společně po šipkách plnili spoustu úkolů a hledali ukrytý poklad, který si pro nás přichystali skřítkové.

Sladkou odměnou pro všechny děti k jejich dnešnímu svátku bylo malé překvapení a jahůdkový pohár.

 08. 05. 2020

U Včeliček

I Včeličky zdraví všechny kamarády včetně své paní učitelky Jiřinky a těší se na vás.


05. 05. 2020

U Motýlků

Moc zdravíme všechny kamarády doma, už se moc těšíme, až nás ve školce zase bude víc:)


04. 05. 2020

U Berušek

I z Berušek se vám hlásíme, hrajeme si, tvoříme, zpíváme a těšíme se na všechny další kamarády, kteří teprve dorazí.

 

Dnes jsme pro vás natočili VIDEO s písničkou, kterou bychom vás moc rádi naučili.

Je to písnička pro maminku k nedělnímu svátku. Písničku najdete ve videogalerii a to hned 2x, snad se vám bude líbit stejně, jako nám:)

Omluvte prosím kvalitu, je nutné dát hodně nahlas!


20. 04. 2020

Pozdrav od nás pro děti

Milé děti,

chtěli bychom vás pozdravit, pohladit na dálku, poděkovat za krásné fotografie a obrázky, které nám posíláte. Též vás povzbudit a pochválit, jak šikovní jste, že pomáháte svým rodičům, z čehož máme velikou radost.

Moc se nám po vás stýská a těšíme se, až se tu ve školce sejdeme.

V prázdné školce je hrozně smutno. Pomalu se připravuje na to, že se do ní vrátí dětský smích a radost.

Mezi tím naše zahrada prošla drobnou údržbou. Na přední zahrádce byla pokácena bříza. Až se nám vrátíte, vysadíme společně stromek nový.

Už, aby to bylo!

Zdravíme všichni  - ze společného sestkání ve školce09. 03. 2020

A první jarní pokusy ve třídě Motýlků.

Pozorujeme, experimentujeme a vnímáme všemi smysly


09. 03. 2020

Berušky venku

Sázíme kytičky na naší zahrádce, pozorujeme žižaly, chodíme na procházky, všíme si zahrádek v okolí MŠ, hrajeme si, zkrátka a dobře venku je nám hej:)
06. 03. 2020

2. Canisterapie u Berušek

Dnešní den jsme si s pejsky užili venku. Což se nám všem líbilo. Shledali jsme se s našimi kamarádkami Miou a Dinuškou a byl nám představen nový psí kamarád Orfi. 

Opět jsme si zopakovali písničku o pejskovi, proběhla rozcvička i nová pohybová hra.

Pejskové nám dnes ukázali další kousky, ve kterých vynikají: aport, přeskakování židliček, hledání pana učitele, což byla opravdu legrace.

Už se těšíme na příště!


05. 03. 2020

2.Canisterapie s Orfi a Miou - Včeličky

Dnes jsme si vyzkoušeli aportování, zahráli si společně na Ovečky a drželi pěsti, když Orfi hledala paní učitelku.
20. 02. 2020

Jak jsme slavili masopust v Beruškách

Od pondělí jsme si povídali o významu masopustu a o tradicích s ním spojených dodnes. Seznámili jsme s písničkou k danému tématu. Napekli jsme koblížky (z modelíny). Vyzdobili jsme si třídu a masopust mohl začít. Sešla se velká spousta princezen, pirátů, námořníků, kočiček a jiných bytostí z pohádkové i zvířecí říše. Soutěžili jsme, tančili, proběhla i promenáda všech masek Jak si to děti užily, se můžete podívat do fotogalerie.


19. 02. 2020

Masopustní rej Včeliček

Včeličky se moc těšily na Masopustní karneval, proto se předešlé dny pečlivě připravovaly. Společně jsme vyzdobili třídu, vyrobili si obličeje veselých šášulů a nacvičili písničku Dětský karneval. Třídu zaplnily krásné masky, za které všem rodičům děkujeme. Při módní přehlídce se každá maska představila, zapózovala a následně jsme se vrhli do tančního reje. Celý den jsme si krásně  užili. Také proč ne, když nás celou dobu provázela nevěsta se ženichem.


19. 02. 2020

Masopustní veselí u Motýlků

Tento týden se nese v duchu masopustního času, karnevalu, zpěvu a tance. Děti si samy navrhly a vytvořily pozvánku-plakát na karneval, který se uskutečnil ve středu. Den plný masek, zábavy si děti užily. Všem rodičům děkujeme za spolupráci.


17. 02. 2020

Hurá do školy - grafomotorika

I grafomotorika všech předškoláčků se nesla v duchu masopustního veselí...nejprve jsme si zahráli na provazochodce a artisté, potom procvičili prstíky, správně chytli tužky a nůžky a hurá na klauna a nakonec hrátky s balónky


16. 02. 2020

Zimní týden u Motýlků

Protože nám počasí nepřeje a my nechtěli už déle na paní Zimu čekat, hráli jsme si celý týden v zimním duchu. Naučili jsme se hru “Na Mrazíka”, Eskymáckou honičku i na Zmrzlinu. Z barev a sole jsme tvořili obrázek zimní krajinu. Vystřihovali jsme vločky, modelovali sněhuláky, stavěli iglů z cukru, koulovali se a dokonce i lyžovali. Poslední den jsme zažili velké překvapení - hráli jsme si s opravdovým sněhem....také jsme zjistili kolik nečistot se v něm ukrývá...prostě prima zážitky jako v zimě


16. 02. 2020

Já a moje tělo u Berušek

V tomto týdnu jsme si v Beruškách osvojovali poznatky o těle a zdraví. Pojmenovávali jsme části těla, seznamovali jsme se s orgány (trávicího ústrojí), kostmi a svaly. Naučili jsme se písničku a básničku k danému tématu. Kreslili jsme postavu, vykreslovali omalovánky. Využili literatury k získání nových informací o lidském těle (Albi tužka). Obkreslovali jsme s tělo kamaráda. Třídili jsme potraviny na zdravé a méně zdravé. Skládali puzzle a obrázky postavy. Překonávaly překážky (trávící soustavy). Cvičili při hudbě "Hlava, ramena, kolena, palce", zacvičili jsme si s plyšáky. Naučili se novou hru na “Bacily a vitamíny“, “Škatulata hýbejte se“ a “Dotkněte se země“ (břichem, zády, kolenem).


14. 02. 2020

Divadélko v MŠ

Dnešní pohádky byly hned tři. O Smolíčkovi, Kůzlátkách a Budulínkovi. Veselým pořadem nás provázela myška Myšajda. V pořadu účinkovali nejen maňáskové loutky, ale i herci, kteří se před očima dětských diváků měnili v dědečka, babičku, lišku, vlka kozu, jelena se zlatými parohy i ve zlé jeskyňky. Děti během pohádek fandily Budulínkovi, smály se hloupému vlkovi a pomáhaly Smolíčkovi. 

05. 02. 2020

Canisterapie v Beruškách

Dnešní první canisterapie se v Beruškách moc líbila. Všichni byli do programu zapojeni, činnosti byly velmi zajímavé a tak si z dnešního dne odnášíme spoustu nových poznatků a zážitků.

Seznámili jsme se s veselými psími kamarádkami: Dinou a Miou.

Během návštěvy jsme se dozvěděli, co fenečky mají rády, jak je hladit a kdy ne! Co potřebují, jak vypadají jejich pomůcky a hračky (vodítko, náhubek, obojek....).

Pejskové nám na oplátku ukázali, co všechno umí a znají a my si s nimi mohli dokonce i zacvičit.  Společně jsme se naučili novou písničku "O pejskovi na procházce".  

Největší odměnou pro nás bylo to, že jsme si naše psí kamarádky mohli pohladit. Proč? Protože my víme, že na cizí pejsky nesmíme sahat a tady můžeme udělat výjimku.

 
04. 02. 2020

Hurá do školy! - grafomotorika

Ani po prázdninách se u nás nezahálí:)


28. 01. 2020

Pohádka o ztracené rukavičce ve třídě Berušek

Dramatizace pohádky se zhostily všechny děti, které se proměnily se na lesní zvířátka: myšku Hrabalku, žabku Kuňkalku, zajíčka Ušáčka, lišku Sestřičku, vlčka Šedého bočka, kance Zubatce a medvěda Vševěda. Děti byly dějem pohádky i výkony všech nesmírně zaujaty. A pro velký úspěch se hrála několikrát.

Díky pohádce jsme se mohli více dozvědět o lesních zvířátkách, které vystupují v příběhu – např. čím se živí, kde žijí.....

Celé dopoledne s pohádkou se moc hezky vydařilo. Již nyní se těšíme na další!!!


24. 01. 2020

Malí záchranáři

Děti ze třídy Motýlků měly možnost si vyzkoušet základy první pomoci. Vše pod odborným dohledem paní MUDr. Martiny Čmugrové, které velmi děkujeme za přínosné a příjemné dopoledne.21. 01. 2020

Exkurze ze záchranné stanic v Nymburce

Dnešní exkurze ze záchranné stanice. Děti si moc užily, podívaly se, jak se natáčí EKG, jak se rozdýchává. Prohlédly si obě auta a za odměnu dostaly kamaráda Kryštůfka.


20. 01. 2020

Týden motýlků

Celý týden jsme si povídali na téma lidské tělo, orgány, kosti a zdraví. Děti práce velice bavila, plnily úkoly, tvořily a získávaly nové informace.


18. 01. 2020

Naše šikovné Berušky

I když venku zatím pořádně nesněžilo, nejsme smutní, protože  i ve třídě se dají postavit sněhuláci, vyšlapat sněhové cestičky, či vyčarovat mráz. Za zimou vyrážíme každý den ven, ať už na procházky, kde pozorujeme změny v přírodě a staráme se o ptáčky.

  

  


09. 01. 2020

Divadélko v MŠ

Ve středu 8. 1. 2019 dětem přišlla zahrát pohádku "Z kuchařské čepice - aneb každý kuchař má mít pod čepicí.divadlo Koloběžka.