MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zápis do MŠ

Vážení rodiče, 

zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 budou probíhat v pondělí 9. 5. 2022 od 13:00 - 17:00 hodin.

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou nebo předají do konkrétní MŠ, kterou preferují v rámci právního subjektu.

Právní subjekty:

1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.

  • MŠ U Pejska a kočičky
  • MŠ Adélka
  • MŠ Větrník

2) ZŠ a MŠ Komenského

  • MŠ Čtyřlístek
  • MŠ Sluníčko

3) ZŠ a MŠ Tyršova

  • MŠ Růženka

Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si zákonní zástupci mohou stáhnout z webových stránek mateřských škol, nebo si ji osobně vyzvednout v MŠ a ostatní přílohy, tj.

a) kopie rodného listu dítěte

b) potvrzení pediatra, že je dítě řádně očkované

můžou doručit následujícími způsoby:

1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) do 9. 5. 2022. 

ID datové schránky: u8kzn9p

2. poštou na adresu mateřských škol MŠ Čtyřlístek, Masarykova 1585, Nymburk 288 02 do 9. 5. 2022

3. osobním podáním v mateřských školách 9. května od 13 do 17 hod. (příjem žádostí bude organizován tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy) NAŠE MŠ PREFERUJE TUTO FORMU ZÁPISU :) 

Žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS zprávou, a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne 16 - 17. 5. 2022 v 8 hod na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách mateřských škol. Pouze záporná rozhodnutí budou 20. 5. 2022 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

Nahlédnutí do spisů proběhne ve středu 18.5. 2022 od 8:00-12:00 hodin v kanceláři ředitele školy Komenského 589, Nymburk.