Placení školného - prosíme o kontrolu

Vážení rodiče,

velice Vás prosíme o kontrolu Vašich plateb. 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Děti, které v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku úplatu za předškolní vzdělávání neplatí včetně dětí s odkladem školní docházky.

Číslo účtu pro platbu školného je 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte.

Prosíme rodiče, kteří poslali za zaří částku ve výši 400 Kč, aby doplatili rozdíl 100 Kč na účet školy a od října platili již ve stanovenené výši (500 Kč).

Pro jistotu posíláme ke kontrole ještě stravné:

Celodenní strava stojí 42 Kč. Zálohu 800 Kč/ měsíc posílejte na č. účtu 236064975/0300. Variabilní symbol: má každé dítě daný.

Děkujeme