Předškolák 2019/2020

Milí rodiče,

zveme vás na již tradiční a velmi oblíbenou akci pro budoucí žáky 1.tříd. Níže naleznete termíny jednotlivých setkání. Čas je stanoven na 13.30 – 14.30 hodin.

Vzhledem k tomu, že největší skupinu účastníků tvoří děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluničko budou přihlášené děti ze zmíněných školek doprovázeny paní učitelkou z MŠ do ZŠ Komenského. Po skončení setkání si děti budou vyzvedávat rodiče. Ostatní přihlášené děti, které nedochází do MŠ Čtyřlístek, MŠ Sluníčko budou přicházet i odcházet v doprovodu rodičů.

Termíny setkání: 16. 1.               13. 2.               12. 3.               2. 4.                 7. 5.                 4. 6.

Čas: 13.30 – 14.30 hodin

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu v čase 13.20 – 13.35 hodin.

Poté použijte hlavní vstup do školy (budova 2. stupně od učiliště).

S sebou: Přezůvky, pastelky, nůžky, svačinu a pití, 13. 2. cvičební úbor a obuv do tělocvičny.

Přihlášky: Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy, k dispozici v MŠ Čtyřlístek a nebo na sekretariátu ZŠ Komenského.

Termín odevzdání přihlášek je do 20. 12. 2019. Přihlášky lze odevzdat v MŠ Čtyřlístek, MŠ Sluníčko a nebo na sekretariátu ZŠ Komenského nebo poslat v elektronické podobě na info@zs-komeskeho.cz.

Informace: Důležité informace i články a fotografie z jednotlivých setkání budou zveřejňovány na webových stránkách školy  www.zs-komeskeho.cz.