Škola v přírodě 2020 - záloha

Vážení rodiče,

školka v přírodě pro děti ze třídy Motýlků a Včeliček proběhne v termínu 18 - 22. 5. 2020 - Horský hotel Vltava.

Prosíme zájemce přihlášených dětí o zálohu ve výši 1 500,-Kč do konce ledna na účet ZŠ Komenského:

236064692/0300, var.symbol: datum narození dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte "Záloha za ŠVP".

Děkujeme.