A ještě jedna novinka! Muzikoterapie v naší MŠ.

Ve volném překladu slovo muzikoterapie znamená léčba hudbou, ale u nás ve školce nejde o léčení ve vlastním slova smyslu, ale o motivovanou aplikaci hudby. Hudba má na děti mocný citový vliv, působí náladotvorně, ovlivňuje lidskou psychiku.

První setkání s paní P. Matějkovou se uskuteční 24. 3. 2020 v 9:30 hodin.

Děti budou rozdělené do skupinek po třídách. Postupně se vystřídají všechny.

Délka jedné lekce je 20 - 25 minut na skupinku.

Děkujeme