Dotazník pro rodiče dětí docházejících do MŠ Čtyřlístek

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen pro vnitřní potřeby MŠ. 

Dotazník bude utevřen pro vyplnění  od 12. 2. - 28. 2. 2020.

https://www.survio.com/survey/d/F5R6F2F8B6F6K4C0M

Děkujeme.