Uzavření MŠ Čtyřlístek - prosím čtěte!

Vážení rodiče,
od pondělí 16. března 2020 budou uzavřeny mateřské školky na území města Nymburk,
a to do odvolání.
K tomuto opatření jsme byli nuceni přistoupit s ohledem na šíření onemocnění Covid-19.
Na základě doporučení Bezpečnostní rady ORP Nymburk žádáme důrazně všechny rodiče,
aby zítra umísťovali své děti do tohoto předškolního zařízení pouze v dobrém zdravotním
stavu a bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel apod.) a pouze ve skutečně
nutných případech.

 

V Nymburce dne 12. 3. 2020 

                                                                 Ing. Tomáš Mach Ph.Dr., starosta města Nymburk