Informace pro rodiče - otevření MŠ ke dni 4. 5. 2020

Vážení a milí,

MŠ Čtyřlístek se otevírá v pondělí 4. 5. 2020 prosím o přečtení následujících pravidel:

 • Provoz MŠ od 7:00 – 15:00 hodin.
 • Pokud je to možné, dítě do MŠ vodí a vyzvedává 1 dospělá osoba – omezíme tím, co nejméně dospělých v budově MŠ.
 • Děti projdou ráno povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
 • Příchod do MŠ bude umožněný pouze od 7:00 – 8:00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:00 – 12:30 hodin a od 14:00 – 15:00 hodin.
 • Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude umístěna u vchodu do MŠ. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky.
 • Děti budete vodit do své třídy a vyzvedávat opět ve své třídě – kolektivy se nebudou potkávat, nebudou se spojovat.
 • Při projevu onemocnění bude dítě separováno od kolektivu a okamžitě předáno do domácí péče – prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá MŠ uzavřena a poslaná do karantény včetně všech rodinných příslušníků.
 • Během provozu musí mít veškerý personál roušky, ochranné štíty – prosíme, připravte na to vaše děti.
 • V 1. den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha)
 • Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Děti, které do MŠ nenastoupí, platby stále neplatí!

Víme, že podmínky nejsou ideální, ale věříme, že se brzy vše v dobré obrátí a zase budeme fungovat „normálně“.

Děkujeme za pochopení.