Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Nahlédnutí do spisu proběhne dne 28. 5. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin u ředitele školy v ZŠ Komenského.