Prominutí úplaty za vzdělání a školské služby v MŠ Čtyřlístek

Vážení rodiče, 

ředitel ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského 589 - příspvěková organizace, v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR10675/2020-1/KAN ze dne 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz ZŠ a MŠ rozhodl takto: Osvobozuje od úplaty rodiče všech dětí, které v měsíci květnu 2020 nenavštěvují naše MŠ dle §123 odst. 4,5 školského zákona.