Prominutí úplaty za vzdělání a školské služby v MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek

 V Nymburce, dne 16. 6. 2020

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace, v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR10675/2020-1/MIN/KAN, ze den 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz ZŠ a MŠ rozhodl takto: Osvobozuje od úplaty rodiče všech dětí, které v měsíci červnu 2020 nenavštěvují naše MŠ dle § 123 odst. 4,5 školského zákona.

Mgr. Tomáš Danzer

Ředitel ZŠ a MŠ Nymburk

Komenského