Placení školného a stravného

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Děti, které v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku úplatu za předškolní vzdělávání neplatí včetně dětí s odkladem školní docházky.

Číslo účtu pro platbu školného je 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte.

Stravné:

Celodenní strava stojí 42 Kč. Zálohu 800 Kč/ měsíc posílejte na č. účtu 236064975/0300. Variabilní symbol: má každé dítě daný.

Děkujeme