Nepřítomnost na třídních schůzkách

Prosíme rodiče, kteří se nemohli zúčastnit třídních schůzek, aby se na třídách u svých paní učitelek seznámili s prezenční listinou třídní schůzky a podepsali ji.

Děkujeme.