MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zápis do Základní školy Komenského, Nymburk

Vážení rodiče!

V současné chvíli není kvůli epidemickým opatřením jasné, zda bude moci zápis proběhnout prezenční formou. Uvádíme několik základních informací, které již známe a které jsou závazné. Novinkou pro letošní rok je přihlášení k zápisu formou online formuláře na webových stránkách školy. Postup uvádíme zde:

1. Na webových stránkách školy ZŠ Komenského, www.zs-komenskeho.cz,  podá zákonný zástupce nejpozději 30. 3. 2021 online přihlášku k zápisu dítěte na šk. rok 2021/2022. Do registračního formuláře lze vstoupit prostřednictvím následujícího odkazu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-komenskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4960

nebo kliknutím na baner Online zápis do školy na webu školy.

 2. Po odeslání formuláře přijde odesilateli do emailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo ze systému.

 3. Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti (v případě OŠD je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předá do ŽS Komenského Nymburk buď v den zápisu, pokud zápis proběhne za účasti zákonných zástupců a dětí, nebo v kanceláři školy dle pozdějších pokynů.

 4. Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení. Oba dokumenty jsou nutné pro udělení odkladu školní docházky. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do ZŠ během prezenční formy zápisu nebo v co nejkratším termínu dle pozdějších pokynů.

 5. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 6. Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

 7. Přijímány budou přednostně děti, pro které je ZŠ Komenského školou spádovou.

 8. Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje telefonicky zákonný zástupce ZŠ Komenského Nymburk.

 9. Další aktuální informace, především o formě zápisu, budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy.

S případnými dotazy se obraťte na ZŠ Komenského na tel. čísle 325 518 511 nebo na adrese info@zs-komenskeho.cz.

                                                                                                                           

 Mgr. Ivan Mezlík (ZŘŠ pro 1.stupeň)

            

Zpátky na aktuality Zpátky úvod