MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Bližší informace pro rodiče přihlášených dětí

Vážení rodiče,

posíláme Vám informace pro otevření MŠ.

Z důvodu nařízené kapacity v jedné třídě budou fungovat 3 skupiny po 15 dětech.

Dvě skupiny budou předškolních dětí s povinnou předškolní docházkou, jedna skupina bude věkově smíšená. Všechny skupiny budou rozděleny dle docházky dětí (dopolední/celodenní).

Skupiny nebudou spojovány. Rozdělení do skupin bude zveřejněno v pondělí na vstupních dveří MŠ.

Testování budou provádět pedagogičtí pracovníci MŠ.

Děti se budou testovat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek.

 

Testovat se nemusí děti, které doloží:

• že prodělaly COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (potvrzení pediatra) 

• mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin.

 

1) Pro rodiče, kteří vyžadují přítomnost u testování dítěte bude vyhrazen zvláštní vchod a přidělen čas, kdy bude možné dítě otestovat pod dohledem pověřeného pracovníka MŠ. Zákonný zástupce musí být přítomný po celou dobu testování (15 min), než bude znám výsledek. 

Poté dítě předá do přidělené třídy.

Je nutné nahlásit co nejdříve prostřednictvím e-mailu.

 

2) Organizačně je výhodnější varianta testování celé skupiny v určeném čase, místnosti, tedy bez přítomnosti zákonného zástupce.

 

V případě pozitivního výsledku testování bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen dítě z kolektivu v nejkratší možné době odvést. Zároveň je povinen kontaktovat svého ošetřujícího pediatra, který vystaví žádanku na PCR test.

 

Pokud rodič nesouhlasí s testováním dítěte nebude dítě do MŠ přijato. Předškolní děti musí být, ale omluveny (e-mail). 

MŠ však není povinna zajistit distanční způsob vzdělávání.

 

MŠ bude otevřena v běžném provozu od 6:15 – 16:45 hod.

MŠ bude v 8:00 hodin uzavřena a poté proběhne desinfekce prostor.

 

Vyzvedávání dětí:

• po obědě 12:00 hodin až 12:30 hod.

• po odpolední svačině 14:30 až 16:45 hod.

 

Děkujeme za spolupráci.

Věříme, že ve spolupráci s Vámi celou situaci zvládneme.

 

Kolektiv MŠ

 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod