MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Stravování od září 2021

Vážení  rodiče,

Od září 2021 bude v naší MŠ  probíhat odhlašování stravy prostřednictvím mobilní aplikace STRAVA.cz,

proto bude potřeba, abyste si tuto aplikaci stáhli na mobil, tablet nebo počítač.

Zákonný zástupce nám sdělí emailovou adresu, na kterou mu budou poslány přihlašovací údaje pro jeho dítě.

Po stažení aplikace STRAVA.cz se Vám zobrazí Přihlášení, do něj vyplníte přihlašovací údaje, které obdržíte  emailem: Číslo zařízení

                                 Uživatelské jméno

                                 Heslo ( to si samozřejmě můžete potom změnit )

Po přihlášení se Vám zobrazí jídelníček na příslušný týden.

Všechny děti budou automaticky přihlášené k odběru stravy  a Vy  budete pouze odhlašovat podle potřeby jednotlivé dny,(samozřejmě, že i zde lze odhlásit  jednotlivé chody, pokud dítě nebude v době vydávání jídla  v MŠ).

Odhlašování bude možné do 6.00 hodin daného dne.

Jestliže dítě onemocní, je možné si objednanou  stravu 1.den nemoci vyzvednout do vlastních nádob(ne skleněných)v době od 11.00 do 12.30.

Stravné se platí formou záloh přímo(v září na říjen atd..) na účet ŠJ ve výši 800,-Kč na měsíc .

Číslo účtu a VS. obdrží každý nový strávník při schůzce s vedoucí učitelkou.

Každému strávníkovi je přidělen variabilní symbol, který má stejný po celou dobu docházky do MŠ. Podle toho jsou strávníkům přiřazeny platby a proto je potřeba tento symbol při každé platbě použít. Za každý odhlášený chod se příslušná částka odpočítává.

Stravné na MŠ je stanoveno takto:

Přesnídávka            11,-Kč

Oběd                        24,-Kč

Svačina                       7,-Kč     

Celkem:                     42,-Kč

 Pro jednodušší stažení aplikace můžete použít   leták s QR kódem a na stránce www.strava.cz se dozvíte vše potřebné. Pokud by měl někdo z Vás ještě nějaký dotaz ,  může se domluvit s vedoucí ŠJ N. Veselou ,  která je přítomná v MŠ Sluníčko denně od 6.30 do 11.00 hodin, kromě úterý, kdy je od 6.30. do 9.00 hod. přítomná v MŠ Čtyřlístek.

Zpátky na aktuality Zpátky úvod