MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Vyšetření školní zralosti

Rozvoj osobnosti dítěte před nástupem do školy

  Termín: 21. 2. a 28.2.2022 MŠ ČTYŘLÍSTEK 

INFORMACE PRO RODIČE

Jedná se o orientační posouzení schopností a dovedností důležitých pro osvojení školních dovedností a také posouzení celkové úrovně zralosti dítěte před vstupem do školy (MaTeRS).

Jedním z cílů je prevence obtíží ve škole (výukových, výchovných či adaptačních obtíží), dále případné zahájení edukační činnosti s cílem stimulovat oblasti, kde dítě podávalo nižší výkony, doporučení odborného vyšetření, konzultace o výchovných stylech a přístupech.

 

Zákonný zástupce dostane krátké, písemné shrnutí výsledků, které budou předány prostřednictvím vedení MŠ. Individuální konzultace je možná po osobním objednání zákonným zástupcem na níže uvedených kontaktech.

 

Na základě tohoto šetření není možné získat doporučení k odkladu školní docházky (vydává ho po komplexní diagnostice  dítěte vždy státní instituce PPP, SPC,  lékař - pediatr či odborný lékař  klinického typu)

             

Provádí se výhradně s písemným souhlasem rodičů /zákonných zástupců/ po předchozí dohodě s vedením a pedagogy MŠ, které seznámí předem rodiče a umožní vstup odborného pracovníka na pracoviště MŠ

(Šetření probíhá v dopoledních hodinách v prostorách MŠ)

 

PhDr. Dana Marková, školní psycholog

Markovad@email.cz

 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod