MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

termín zápisu proběhne ve středu 6. 4. 2022 v 16:00 – 18:00 hodin.

Níže uvádíme základní informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/2023. Předpokládáme, že samotný zápis bude moci proběhnout prezenční formou za účasti dítěte a zákonného zástupce. Pro letošní rok se zájemci přihlášují k zápisu formou online formuláře na webových stránkách školy. Postup uvádíme zde:

1. Na webových stránkách školy podá zákonný zástupce nejpozději 30. 3. 2022 online přihlášku k zápisu dítěte na šk. rok 2022/2023. Do registračního formuláře lze vstoupit prostřednictvím následujícího odkazu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-komenskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4960#

nebo kliknutím na baner Online zápis do školy na webu školy.

2.Po odeslání formuláře přijde odesilateli do emailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také odkazy pro stažení a tisk Žádosti o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádosti o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo ze systému. Do online formuláře uveďte opravdu fungující a spolehlivou e-mailovou adresu. Bude to hlavní komunikační kanál pro zasílání dalších informací k zápisu. 

3. Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti (v případě OŠD je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předá do ŽS Komenského Nymburk buď v den zápisu, pokud zápis proběhne prezenční formou, nebo v kanceláři školy dle pozdějších pokynů.

4. Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení. Oba dokumenty jsou nutné pro udělení odkladu školní docházky. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do ZŠ během prezenční formy zápisu nebo v co nejkratším termínu dle pozdějších pokynů.

5. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

6. Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

7. Přijímány budou přednostně děti, pro které je ZŠ Komenského Nymburk školou spádovou.

8. Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje telefonicky zástupce ZŠ Komenského Nymburk.

9. Další aktuální informace, především o formě zápisu, budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy.

 

S případnými dotazy se obraťte na ZŠ Komenského na tel. čísle 325 518 511 nebo na adrese info@zs-komenskeho.cz.

 Mgr. Ivan Mezlík

 (ZŘŠ pro 1. stupeň)

 

Schéma organizace zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/2023 - viz příloha

Zpátky na aktuality Zpátky úvod