MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Předškolák 2022

Vážení rodiče,

v květnu a červnu proběhnou tradiční setkání budoucích prvňáků. Níže uvádíme květnové termíny, termín červnového setkání bude ještě upřesněn. Vzhledem k tomu, že největší skupinu účastníků tvoří děti z MŠ Čtyřlístek, budou přihlášené děti ze zmíněných školek doprovázeny paní učitelkou z MŠ do ZŠ Komenského. Po skončení setkání si děti budou vyzvedávat rodiče před budovou školy (červené dveře do ulice Komenského), kam děti přivede paní učitelka. Ostatní přihlášené děti, které nedochází do MŠ Čtyřlístek, budou přicházet i odcházet v doprovodu rodičů.

Termíny setkání: 10. 5., 31. 5., červnový termín bude upřesněn

Čas: 14:00 - 14:45

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu od 13:50.

S sebou: Přezůvky, pastelky, nůžky, pití.

Přihlášky: Přihlášky jsou ke stažení pod článkem. Rodiče dětí z MŠ Čtyřlístek obdrží i odevzdávají přihlášky v MŠ, ostatní rodiče odevzdají přihlášku na prvním setkání vedoucím skupiny (paní učitelce).   

Rozdělení do skupin: Uvnitř budovy školy budou připraveny informační tabule se seznamy dětí rozdělených do skupin a rozmístěním do učeben. S doprovodem dětí z MŠ Čtyřlístek pomohou paní učitelky z MŠ.

Rozdělení do skupin nemusí být totožné s konečným zařazením dítěte do 1. třídy, definitivní rozdělení dětí do tříd oznámí vedení školy na červnové schůzce.

 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod