MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Informace ke stravnému pro nově příchozí děti

Vážení rodiče,

k odhlašování stravného v MŠ Sluníčko i Čtyřlístek se používá aplikace STRAVA.cz. Tu bude potřeba si stáhnou buď do mobilu nebo jiného zařízení, případně se mohou rodiče přihlásit v PC přímo přes web www.Strava.cz. Při nástupu do MŠ rodiče nahlásí emailovou adresu, na kterou přijdou přihlašovací údaje do aplikace, budou chodit potvrzené objednávky z aplikace a bude sloužit pro případnou komunikaci se školní jídelnou.

Rodiče nově příchozích dětí dostanou při schůzce ještě informace k placení záloh, tj. číslo účtu a přiřazený variabilní symbol v písemné podobě.

Každé dítě má přidělený svůj variabilní symbol, který budou rodiče používat při placení záloh na stravu po celou dobu docházky do MŠ. Tento symbol je důležitý při přiřazování plateb jednotlivým strávníkům a pokud ho rodiče nepoužijí, nebude platba připsána na účet, ale bude vrácena zpět.

Stravné se platí formou záloh na účet školní jídelny č.ú. 236064975/0300, první záloha nového dítěte je 800,-Kč a další podle potřeby.

Vzhledem k tomu, že v aplikaci rodiče uvidí, kolik peněz zbývá, sami si určí kolik peněz pošlou na další měsíc, tak, aby se netvořily zbytečné přeplatky.

Vyúčtování se bude provádět nově až po odchodu do ZŠ nebo (výjimečně) na požádání, popř. v případě trvalého odhlášení z docházky, převodem na účet, ze kterého platby přichází. Z tohoto důvodu je potřeba nahlásit vedoucí ŠJ případnou změnu účtu, protože čísla účtů si vedoucí zapisuje při nástupu dítěte do MŠ a pak se k tomu v průběhu docházky již nevrací.

Poslední pravidelné vyúčtování pro děti již navštěvující MŠ ve školním roce 2021/2022 bude začátkem září 2022.

Odhlašování stravy:

Strávníky přihlásí k celodennímu stravování na celý měsíc vedoucí ŠJ. To znamená, že rodiče si budou odhlašovat jednotlivé druhy stravy, podle toho, kdy bude dítě přítomno v MŠ. V době, kdy je dítě přítomno v MŠ a je vydávána strava, je dítě povinno stravu odebrat a tudíž, pokud ji nemá přihlášenou, bude mu přihlášena vedoucí ŠJ.

Odhlášky je možné provádět do 6.00 hodin daného dne. Pokud rodiče nestihnou dítě odhlásit, mají možnost si 1. den nemoci stravu odebrat v kuchyni v době od 11.00 do 11.15 hodin, je ale potřeba toto nahlásit buď učitelkám, nebo vedoucí ŠJ. K tomu mohou použít služební email: radka.moravcova@zs-komenskeho.cz  Nebo telefon do MŠ.

 

Cena stravného:

Přesnídávka                10,-Kč

Oběd děti do 6. let      24,-Kč (včetně pitného režimu 5,-Kč)

Oběd děti od 6.let       25,-Kč

Svačina                      8,-Kč

 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod