MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Informace o platbách!!!

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 stanovena ve výši 500 Kč/měsíc. Hradí se na účet školy, číslo účtu 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte. spec. symbol. č.2. Do zprávy příjemce jména a příjmení dítěte. Děti, které v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku úplatu za předškolní vzdělávání neplatí - včetně dětí s odkladem školní docházky.

Kulturní zálohy se platí do 31. 8. 2022 a do 31. 1. 2023 (nebo 2600,- do 31. 8. 2022) ve výši 1300,- na účet školy 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte, spec. Symbol 2. Do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte. POKUD DÍTĚ NEBUDE MÍT do 15. 9. 2022 UHRAZENO alespoň 1300,-, nemůže se kulturních akcí zúčastnit. 

Stravné se platí převodem na účet 236064975/0300. Měsíční záloha činí 800,- Kč. Variabilní číslo má každý strávník vygenerovaný 6ti místný kód, který naleznete v emailu od paní vedoucí nebo v informacích o strávníku na www.strava.cz. Specifický symbol č.2 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod