MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 

zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 budou probíhat ve středu 10. 5. 2023 od 13:00 - 17:00 hodin.

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které předají do konkrétní MŠ, kterou preferují v rámci právního subjektu.

Právní subjekty:

1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.

  • MŠ U Pejska a kočičky
  • MŠ Adélka
  • MŠ Větrník

2) ZŠ a MŠ Komenského

  • MŠ Čtyřlístek
  • MŠ Sluníčko

3) ZŠ a MŠ Tyršova

  • MŠ Růženka

Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si zákonní zástupci mohou stáhnout z webových stránek mateřských škol, nebo si ji osobně vyzvednout v MŠ a ostatní přílohy, tj.

a) kopie rodného listu dítěte

b) potvrzení pediatra, že je dítě řádně očkované. Děti v roce 2023/2024 předškolní a děti již s OŠD toto potvrzení nemusí dokládat.

můžou doručit následujícími způsoby:

1. E- mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) do 10. 5. 2023. 

ID datové schránky: u8kzn9p

2. Osobním podáním v mateřských školách 10. května od 13 do 17 hod. NAŠE MŠ PREFERUJE TUTO FORMU ZÁPISU :) 

Zápis do MŠ je pouze formální písemnou žádostí, děti zde nezkoušíme :-)  

Žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce okamžitě obdrží, a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne 22. 5. 2023 v 8 hod na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách mateřských škol. Pouze záporná rozhodnutí budou 25. 5. 2023 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

Nahlédnutí do spisů proběhne ve čtvrtek 25. 5. 2023 od 13:00 - 15:00 hodin v kanceláři ředitele školy Komenského 589, Nymburk. 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod