MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zápis předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ Komenského 2024

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2024/2025

Termín: středa 10. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin

Níže uvádíme základní informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2024/2025Zápis proběhne prezenční formou za účasti dítěte a zákonného zástupce. Pro letošní rok se zájemci přihlašujík zápisu formou online formuláře na webových stránkách školy.Postup uvádíme zde:

1. Na webových stránkách školy bude od 262aktivován registrační online formulář online zápisu. Zákonný zástupce podá tímto způsobem nejpozději 31. 3. 2024 online přihláškuk zápisu dítěte na šk. rok 2024/2025. Do registračního formuláře lze vstoupit prostřednictvím následujícího odkazu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-komenskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4960#

nebo kliknutím na baner Online zápis do školy na webu školy.

 

2. V online formuláři vyplní zák. zástupce potřebné údaje a zvolí čas a místnost pro zápis. Po odeslání formuláře přijde odesilateli do emailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat informaci o čase a místě zápisu a takéodkazy pro stažení a tisk Žádosti o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádosti o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo ze systému. Do online formuláře uveďte opravdu fungující a spolehlivou e-mailovou adresu a telefonní číslo.Bude to hlavní komunikační kanál pro zasílání dalších informací k zápisu.  

 

3. Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti (v případě OŠD je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předá do ŽS Komenského Nymburk buď v den zápisu, pokud zápis proběhneprezenční formou, nebo v kanceláři školy dle pozdějších pokynů.

 

4. Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení. Oba dokumenty jsou nutné pro udělení odkladu školní docházky. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do ZŠ během prezenční formy zápisu nebo v co nejkratším termínu.

 

5. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

6. Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

 

7. Přijímány budou přednostně děti, pro které je ZŠ KomenskéhoNymburk školou spádovou. 

 

8. Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje telefonicky zástupce ZŠ Komenského Nymburk.

 

S případnými dotazy se obraťte na ZŠ Komenského na tel. čísle 325 519 513 nebo na adrese mezlik@zs-komenskeho.cz. 

 Mgr. Ivan Mezlík

            (ZŘŠ pro 1. stupeň)

 

 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod