MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Předškolák - setkání v ZŠ Komenského

PŘEDŠKOLÁK 2024
V květnu a červnu proběhnou tradiční setkání budoucích prvňáků. Vzhledem k tomu, že největší
skupinu účastníků tvoří děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko, budou přihlášené děti ze zmíněných školek
doprovázeny paní učitelkou z MŠ do ZŠ Komenského. Po skončení setkání si děti budou vyzvedávat
rodiče před budovou školy (červené dveře do ulice Komenského), kam děti přivede paní učitelka.
Ostatní přihlášené děti z jiných MŠ budou přicházet i odcházet v doprovodu rodičů či jiné dospělé
osoby.
Termíny a čas setkání
15. 5. 29. 5. 12. 6. vždy od 14:00 do 14:45
Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu od 13:50.
S sebou
Přezůvky, pastelky, nůžky, pití.
Přihlášky
Přihlášky jsou ke stažení pod článkem. Rodiče dětí z MŠ Čtyřlístek a Sluníčko obdrží i odevzdávají
přihlášky v MŠ, ostatní rodiče odevzdají přihlášku na prvním setkání vedoucím skupiny (paní učitelce).
Rozdělení do skupin
Uvnitř budovy školy budou připraveny informační tabule se seznamy dětí rozdělených do skupin a
rozmístěním do učeben. S doprovodem dětí z MŠ Čtyřlístek a Sluníčko pomohou paní učitelky z MŠ.
Rozdělení do skupin nemusí být totožné s konečným zařazením dítěte do 1. třídy, definitivní rozdělení
dětí do tříd je v kompetenci ředitele školy a bude oznámeno na červnové schůzce.
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
Schůzka rodičů a třídních učitelů prvních tříd proběhne 12. 6. od 14:45 (po skončení setkání s dětmi)
ve stejných učebnách. Vstup do budovy bude umožněn stejnými dveřmi z ulice Komenského ve
14:40 hodin. 

Zpátky na aktuality Zpátky úvod