Fotogalerie 2019

Projektový den - Včeličky

03. 11. 2019

Projektový den nás zavedl do lesa. Za dětmi totiž do včeliček přijel skutečný pan myslivec, aby je zábavnou formou vzdělal v oblasti environmentální. Vysvětlil dětem náplň své práce (jak se stará o zvířátka). Poučil je o tom, co se děje na podzim v lese, jak se zvířátka a les chystají na zimu. Děti přednášku doplnily básní “Zvířátka v lese“ a zazpívaly píseň s pohybem “Běží liška k táboru“. Následovala ukázka trofejí. Děti byly zapojeny do programu různými hádankami a úkoly jako např. rozlišování různých zvuků, které se ozývají v lese (vábnička), druhy stromů, nebo určení, které části těla patří danému zvířátku.

Pan myslivec dětem osvětlil i správně pojmenování mláďat a rozlišení jednotlivých zvířat. Na závěr jsme si zopakovali, jak se máme v lese správně chovat.

Spolupráce s myslivcem dětem přinesla nové poznatky a zajímavosti v lese. Děti byly během projektu motivovaný různými tematickými odměnami. Všichni jsme se rozloučili básní „ Veverky“