Fotogalerie 2019

Projektový den II. - Motýlci

08. 11. 2019

Projekt naplnil naše očekávání. Všechny děti se aktivně zapojovaly do všech činností, vyzkoušely si být součástí knihovny, získaly a osvojily si různé pojmy nejen z prostředí knihovny, ale také z přírody, lesa. Všechny děti spolupracovaly bezproblémově. Po oba dva dny měl projekt velmi příjemnou atmosféru. Návštěva knihovny a spolupráce s odborníkem z praxe byla pro všechny zúčastněné velmi obohacující. Odborník z praxe předal učitelkám zajímavé nápady a podněty týkající se předčtenářské gramotosti. Zároveň vzešel podnět na další spolupráci (návštěvy odborníka z praxe v MŠ, návštěvy dětí knihovny,….), pro který se všichni zúčastnění nadchli.