Fotogalerie 2019

Sportovní dopoledne pro předškoláky ze třídy Motýlků a Včeliček

26. 09. 2019

Ve čtvrtek se všichni naši předškoláci zúčastnili sportovního dopoledne, které se konalo na fotbalovém hříšti ve Všechlapech pod záštitou Fotbalové asociace ČR. Počásí nám přálo. Organizace byla výborná.  

Děti byly rozděleny do družstev po deseti. Každá skupina prošla šesti stanovišti. Od překážkové dráhy z branek, slalomem mezi tyčky, až po hru na honěnou se získáním barevných praporků.

Nechybělo ani malé pohoštění a odměna pro všechny zúčastněné.

Za nás to bylo krásně strávené dopoledne.