Fotogalerie 2020

Masopustní rej Včeliček

19. 02. 2020

Včeličky se moc těšily na Masopustní karneval, proto se předešlé dny pečlivě připravovaly. Společně jsme vyzdobili třídu, vyrobili si obličeje veselých šášulů a nacvičili písničku Dětský karneval. Třídu zaplnily krásné masky, za které všem rodičům děkujeme. Při módní přehlídce se každá maska představila, zapózovala a následně jsme se vrhli do tančního reje. Celý den jsme si krásně  užili. Také proč ne, když nás celou dobu provázela nevěsta se ženichem.