Akce malý záchranář

Dne 27. 9. 2019 se v naší MŠ uskuteční vzdělávací program pro děti s názvem „MALÝ ZÁCHRANÁŘ“.

Program bude probíhat od 9:00 hodin.
Co se děti naučí?
- JAK REAGOVAT PŘI NENADÁLÉ SITUACI – JAK PŘIVOLAT POMOC, JAK SE NEBÁT A BÝT HRDINOU
- JAK MANIPULOVAT S OBVAZOVÝM MATERIÁLEM
- JAK SPRÁVNĚ OŠETŘIT DROBNÁ PORANĚNÍ
- JAK POMOCI PŘI BEZVĚDOMÍ, ZÁSTAVĚ DÝCHÁNÍ A SRDEČNÍ ČINNOSTI 
Vše bude probíhat hrou a prakt. nácvikem na svém plyšákovi, kterého si děti přinesou z domova.

Děti se mají na co těšit!