Zábavné učení - třída Berušek

Cílem projektu "Zdravé zoubky" je zlepšit zubní zdraví u dětí, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Odbourává strach z jeho návštěvy, a proč je důležité včas vyhledat pomoc.

Děti se v něm učí zábavnými aktivitami správně a hlavně pravidelně pečovat o své zoubky.

Seznámí se také se stavbou zubu, kterou lze přirovnat ke stavbě stromu. Dozví se, že zub má, stejně jako strom, kořen a korunku, jak jsou důležité pro zdraví zoubků zelenina a ovoce a jak škodlivé jsou sladkosti. 

V rámci tohoto projektu nebude chybět ani pohádka.

7:30 Sraz ve třídě Berušek 

8:00 Pohádka

8:30 Edukace