1. Předškolák v ZŠ Komenského

Předškolák 1. setkání

Ve čtvrtek 16. 1. se v době 13.30 – 14.30 uskuteční první setkání budoucích předškoláků.

Přihlášené děti z MŠ Čtyřlístek se dostaví v doprovodu pedagoga z MŠ.

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu v čase 13.20 – 13.35 hodin.

Poté použijte hlavní vstup do školy (budova 2. stupně od učiliště).

S sebou: Přezůvky, pastelky, nůžky, svačinu a pití.