MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

6. Předškolák v ZŠ Komenského

Přihlášené děti z MŠ Čtyřlístek se dostaví v doprovodu pedagoga z MŠ.

Čas: 13.30 – 14.30 hodin

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu v čase 13.20 – 13.35 hodin.

Poté použijte hlavní vstup do školy (budova 2. stupně od učiliště).

S sebou: Přezůvky, pastelky, nůžky, svačinu a pití

Zpátky na kalendář Zpátky úvod