MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Denní program

06.15 - 08.00 scházení dětí, volné a námětové hry dle volby a přání dětí
07.30 - 09.45 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní a relaxační cvičení
08.40 - 09.15 hygiena, svačina
09.45 - 11.45 pobyt dětí venku
11.30 - 12.30 hygiena, oběd
12.45 - 14.30 odpočinek, klidné aktivity dle věku dětí
14.30 - 15.00 hygiena, odpolední svačina
15.00 - 16.45 odpolední zájmové činnosti dětí, hry, logopedické chvilky, pohybové aktivity